تبلیغات
RF2268AM - سرعت در تحول و تغییرات
دوشنبه 8 مهر 1392

سرعت در تحول و تغییرات

   نوشته شده توسط: عارف محمدی    نوع مطلب :ا.س.اطلاعاتی مدیریت ،

جهان امروز سریعتر از هر زمان دیگری درحال تغییر است

.توسعه فناوری ، محدودیت های مالی،بازارهای رو به رشد بازسازی سازمانها،فلسفه های نو و قوانین دولت ها همگی درجهت پویایی، بر سازمان ها فشار می آورند

این درحالی است كه فرآیند تغییر، چندان ساده نیست و اجرای موفقیت آمیز آن نیازمند مشاركت قابل توجه افراد درون سازمان و مشاوران برون سازمان است

.نخستین كنفرانس ملی مدیریت تحول به همت هیأت علمی ودانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی گروه مدیریت دانشكده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تبادل اندیشه ها و اطلاعات جمعی از پژوهشگران و صاحبنظران

درعرصه مدیریت تحول و ارائه راهكارها و پیشنهادهایی جهت كاربردی كردن مدیریت تحول درنهادهای سازمانی مرتبط درایران درتالارهای ابن سینا و رازی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان برگزار گردید

.در مراسم

افتتاحیه این كنفرانس پیام دكتر مهدی جمشیدیان به عنوان دبیر كنفرانس توسط دكتر مهدی ابزری معاون

پژوهشی دانشكده علوم اداری و اقتصاد و نیز عضو هیات علمی گروه مدیریت خوانده شد

. در بخشی از این

هدف از برگزاری این كنفرانس، دعوت از محققان و صاحبنظران و نیز استفاده از آموخته ها،

»: پیام آمده است

تجربه ها و اطلاعات علمی درزمینه مدیریت تحول بوده است و با توجه به حساسیت و موقعیت ایران درعرصه

بین المللی سعی شده است این كنفرانس به گونه ای طراحی شود تاضمن پاسخگویی به پژوهشگران داخلی، با

دستاوردهای جهانی نیز هم راستا باشد این كنفرانس با تفكر و هم اندیشی سعی براین دارد درخصوص ماهیت

تحول، رهبری تحول، مدیریت مشاركتی ،فرهنگ سازمانی، موانع تحول،كارآفرینی ودانش، بستری مناسب و

پیشرو فراهم آورد و راهكارهای مؤثر را به مدیران ارائه نماید تا با تأسی به آن پیش گیرند

دكتر علی شائمی بزرگی ،دبیر علمی كنفرانس نیز ضمن ارائه گزارشی از روند علمی كنفرانس ، تنها قانون

جهان را قانون تغییر وتحول دانست وگفت

:كنفرانس مدیریت تحول عهده دار رفتار و فرهنگ سازمان و به

منظورانطباق لازم با محیط سازمانی و ارائه راهكارهایی درجهت به كارگیری آنها و ارتقای سطح فرهنگ

سازمان برگزار شده است كه در این راستا اقدامات صورت گرفته مرهون همكاریهای دانشگاه م یباشد

محورهای مهمی كه این كنفرانس طی دو روز برپایی مورد توجه قرار داد، در

6 محور مدیریت تحول و نظام

اداری ،مدیریت دانایی ،نوآوری و كارآفرینی سازمانهای یادگیرنده و یاددهنده ، راهكارها و راهبردهای تحول

و تجارب سازمانی ارائه شدند

.درادامه مراسم افتتاحیه دكتر علی رجالی معاون مركز تحقیقات و فناوری

دانشگاه با برشمردن خصوصیات و ویژگی های یك مدیر چنین گفت؛ یك مدیر با شناسایی و توانایی افراد در

مجموعه و سازمان خود با مدیریت بر روح و قلب افراد به جای اعمال زور و فشار برآنها می تواند درجهت

اهداف بلند مدت سازمان، برنامه ریزی صحیح انجام دهد

 

. همچنین یك مدیر باید با ارائه الگویی مناسب با

رفتارهای خود چون صبر و شكیبایی ،خلق خوش، احترام به ارباب رجوع و غیره ،مدیریت خود را سازماندهی

كند

دكتر رجالی یكی از اهداف مدیر موفق را تولید علم دانست و اظهار داشت

: بحث آموزش، پژوهش ،تولید

فناوری و ثروت ،زنجیره ای جهت تولید علم بوده كه نیاز به برنامه ریزی كوتاه و دراز مدت خواهد داشت وی

افزود، بسترسازی درحوزه پژوهشی و علمی نیز زمینه ساز فعالیتهای محققان وپژوهشگران خواهد شد و خلا

حاكم در حوزه تحقیق ناشی از نظامند نبودن بخش پژوهشی است

. دكتر ابزری، در بخش دیگری از این

كنفرانس، مدیریت را یك هنر دانست و معتقد است كه باتوجه به آغاز هزاره سوم تاكید اصلی باید برسرعت

در تحول و تغییرات عمده در مدیریت باشد

. ما، در جهت تعامل و تبادل اندیش هها، ب هتلخیص دانش و مدیریت

نیازمند هستیم كه برگزاری چنین كنفرانس هایی می تواند بستر مناسب برای بازدهی بیشتر مدیریت تحول را

فراهم آورد

.دكتر ابوالحسن فقیهی ،رئیس انجمن علوم مدیریت ایران مدیریت تحول درسازمانهای دولتی را

مورد بررسی قرار داد واظهار داشت

 

: دلایل ارتقای مدیریت تحول سازمانی را به عنوان وظیفه و رویكرد اصلی

باید درفرآیند جهانی شد ن، نوآوری های علمی و تكنولوژی ،افزایش نیروی كار دانشی جست وجو كرد پس با

توجه به مفهوم مدیریت تحول كه توانایی سازمان برای دانستن موقعیتی درآینده و چگونگی اداره تغییر، برای

رسیدن به آن موقعیت م یباشد، م یتوان رویكرد تحول برنامه ریزی شده وتحول پدید آمده را بررسی كرد

وی افزود

 تحول برنامه ریزی شده به معنای خروج از وضعیت غیررضایت بخش به سمت وضعیت مطلوب می باشد كه در

50 سال گذشته شرایط انجام تغییر درسازمانها مانند امروز نبوده بلكه شرایط با ثبا تتر بوده است.

لذا رهبران چنین سازمانهایی می توانستد برنامه های خود را از پیش برنامه ریزی نمایند

 

. اما درشرایط امروز كه

سازمان ها شدیداً درحال تغییروتحول هستند نمی توانند برنامه ریزی از پیش تعیین شد های داشته باشند

. پس

ازدهه

80 به مدیریت نگاه تازه ای شد طوری كه امروز تغییر را دریك فرآیند دائمی و مستمر فرض می كنند و

سازمانها باید خود را با این تغییرات سازگار نمایند، بنابراین اكنون سازمانها بایستی به صورت یك سیستم

یادگیرنده عمل كنند و با تفسیر و پردازش اطلاعات تغییر كنند و شكل گیرند

.یكی دیگر از سخنران كلیدی

این كنفرانس، دكتر علی عطافر عضو هیأت علمی گروه مدیریت بود كه با نگاه به آینده ، به بحث تحول در

مدیریت پرداخت وی ضمن معرفی انرژی هسته ای ب هعنوان علم و تكنولوژی، افزود مدیران جامعه باید، با

توجه به شرایط حساس و بحث برانگیز انرژی هسته ای ،مدیریت خود را طرح ریزی نمایند؛ چرا كه مدیریت

پویا دردولت وجامعه بسته به تصمیم گیری مناسب و به موقع آنها درشرایط خاص دارد

. وی خاطر نشان ساخت

ما دراین شرایط با سناریوهای احتمالی گوناگونی مواجه هستیم و هر بحران و پیشامدی فرصت ها و تهدیدهایی

را برای ما به همراه خواهد داشت

.مدیران بایستی برطبق هركدام از این سناریوها و فرصت های پیش آمده وتهدیدهای ایجاد شده طراحی ویژه ای را اتخاد كنند و استراتژی خاصی را دنبال نمایند

.چرا كه اگر دراین شرایط از فرصت ها به خوبی استفاده نشود، نه تنها از تهدیدها رها نخواهیم شد بلكه گریبانگیر ما نیز خواهند

شد پس درآن زمان تصمیم گیری و مدیریت صحیح صورت نخواهد گرفت در مراسم اختتامیه این كنفرانس

كه در سالن ابن سینا برگزار شد، بیانیه كنفرانس در

6ماده توسط دكتر دری عضو هیأت علمی دانشگاه

درتحولات جهانی و خصوصی سازی های اخیر» شهیدبهشتی خوانده شد.دربخشی از بیانیه مزبور آمده است

درتحولات جهانی و فضا سازی برای ایجاد قطب بندی جدید درعرصه جهانی ، جایگاه مهم كشورهای اسلامی بویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان كانون مهم جهان اسلام بدون انكار است

. شركت كنندگان نخستین كنفرانس ملی مدیریت تحول لزوم بكارگیری تمامی استعداد ها و ظرفیت های نظام ها و سازمان های مرز گستر كشور را با بینشی تحول آفرین براساس تفكر مدیریتی دربكارگیری نوعی مهندسی مجدد برای تجدید ساختار و ایجاد سازمان های پویا و متعالی توصیه م ینمایند و بر استفاده بهینه تر از ظرفیت های فكری،انسانی و فیزیكی با تقویت نهضت نرم افزاری برای رویا رویی با مشكلات پیش رو تأكید می ورزند

.همچنین دراین بیانیه ذكر شده است كه با دسترسی به سند چشم انداز ایران

1404 وبرنامه های توسعه متأثر ازآن ،انتظارمی رود برنامه های توسعه به گونه ای پویا تدوین گردد تا امكان عبور از چالش های بین المللی به نحو ممكن مسیر شود

.براساس این بیانیه، صاحبنظران و اندیشمندان شركت كننده دراین كنفرانس برضرورت ایجاد تحول درسازمانهای خصوصی و دولتی برای فضا سازی و ظرفیت سازی درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه و درراستای ارائه خدمات مناس بتر تأكید ورزیدند

.این بیانیه درپایان برمواردی چون انجام فعالیت های علمی كاربردی مبتنی بررویكرد تحول،گسترش آموزش و پرورش درسطح تحصیلات تكمیلی درارتباط با مدیریت تحول و همكاری دانشگاهها با مراكز اجرایی و راه اندازی شركتهایی دركنار دانشگاه، تأكید كردپس ازقرائت بیانیه، آقای مهندس فولادگر نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی با بیان سخنانی درباره ضرورت تحول و بكارگیری رویكردهای بومی درمدیریت تحول، اظهار داشتند كه بیانیه كنفرانس دركمیسیون مربوط درمجلس مطرح خواهد شد

.دكتر آرش شاهین دبیر اجرایی كنفرانس نیز در پایان مراسم اختتامیه از شركت كنندگان و حامیان كنفرانس تشكر و قدردانی نمود و آنگاه از سخنرانان، ارائه كنندگان مقالات وهمچنین از كادر اجرایی كنفرانس طی مراسمی تقدیر ب هعمل آمد

 


Felipa
جمعه 17 آذر 1396 06:02 ق.ظ
I am sure this post has touched all the internet users, its really
really good paragraph on building up new website.
foot issues
سه شنبه 28 شهریور 1396 01:36 ق.ظ
My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post's
to be just what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for yourself?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on a few of the subjects
you write in relation to here. Again, awesome weblog!
Lori
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:12 ق.ظ
You really make it appear so easy along with your presentation but I in finding
this topic to be actually something that I believe I might never understand.
It kind of feels too complicated and very extensive for me.
I'm having a look ahead in your subsequent publish, I'll attempt to get the grasp
of it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر