تبلیغات
RF2268AM - تجارتBTOC
جمعه 25 شهریور 1390

تجارتBTOC

   نوشته شده توسط: عارف محمدی    نوع مطلب :تجارت الكترونیك ،

 


(
Business to Customer)فروشنده به مصرف کننده
بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع
BTOCرا خرده فروشی تشکیل می دهد . این نوع تجارت با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کردو اکنون به راحتی می توان انواع و اقسام کالا ازشیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از طریق اینترنت خریداری کردBTOC. از حدودپنج سال پیش با راه اندازی سایتهایی چونamazonوCDNOWآغاز شد .
jeff Bezorموسس شرکتamazonسایت خود را فقط برای فروش کتاب از طریق اینترنت راه اندازی کرد و این ایده ساده مقدمه ای بود برای یک تحول جهانی .
در تجارت الکترونیکی
BTOCدر یک طرف معامله تولید کننده (فروشنده) محصول و در طرف دیگر خریدار (مصرف کننده نهایی) قرار دارد . موفقیت در این مدل بسته به تجربیاتی است که به مشتری ارایه میشود . باید به مشتری سرویسهایی ارایه شود که درمد ل سنتی به آنها خو گرفته است و شرایط مشابه را به وجود آورد.
شرکتهایی نظیر
amazon و relروی شهرت خود محیط نیرومندonlineرا تدارک دیده اند که بتوانند رضایت بی چون و چرای مشتری را جلب کنند . شکل دیگر ، تجربیاتonlineمشتری به درست انتخاب شود . متن و گرافیکی که مشتری باید با آن به جای فروشنده تبادل نظر کند باید خوب طراحی شده باشد.
پس از هک شدن بسیاری از وب سایتهای خرده فروشان اینترنتی مانند
creditcards وeggheadوegghead ... بسیاری از مشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصی شان توسط هکرها بسیار حساس شده اند ، که این امر باعث کاهش معاملات الکترونیک در مقاطع و فواصل زمانی زیادی شده . اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز از فروشگاههای onlineاستفاده می کنند .
هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرا نمی گیرد و در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده از طریق اینترنت وارد معامله میشود . هم اکنون سازمانهایی مانند شهروند چنین خدماتی را ارایه می کنند اما این خدمات هنوز به صورت عامه در میان ما جا نیافتاده است . حتی میان کاربران حرفه ای اینترنت در ایران استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است .
تجارت
CTOC
(
Consumer to Consumer)مصرف کننده با مصرف کننده
در این مدل تجارت الکترونیکی مزایده ها و مناقصه های کالا از طریق اینترنت انجام می گیرد مدل
CTOCشبیه به نیازمندی های طبقه بندی شده یک روزنامه و یاشبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است ایده اصلی این مدل اینست که مصرف کنندگان بایکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند ebayغول حراجیonlineبزرگترین نمونه اولیه مدلCTOCاستEbeyخود چیزی نمی فروشد و به عنوان واسطه ای بین خریداران فروشندگان به ارایه محصولات در حراجی Onlineعمل می کند . به عنوان مثالEbeyاجازه می دهد فروشنده قیمت اولیه خود را درحراجی قرارا دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام شده اظهار نظر کنند .
. سایتهای اینترنتی دیگر نظیر
Autobyutel. وCarsmartنمونه هایی از مدلTCOCمی باشند .
به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت استفاده از مدل
CTOCتوسط کاربران اینترنتی برای فروش کالاهای مورد نظر خود مورد توجه قرار گرفته است .

تجارت
CTOB
(
Consumer to Business)مصرف کننده با فروشنده
در حالیکه بازار مصرف
Onlineروز به روز در حال گسترش است بسیاری از خریداران در یافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده بوده و ممکن است آنان را غوطه ور کند . چراکه وقتی مصرف کنندگان سایتهایی را در ارتباط بافروش محصول مورد نظر خود می یابند یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کاری دشوار است .
بنابراین برای راحتترکردن امر خرید نیاز به روشهای جدید خرید و فروش اینترنتی
onlineاست که ار آن آژانسهایOnlineمانند واسطه هایی بین مصرف کننده ها و فروشنده ها تلاش می ککنند خریداران را به بهترین وجهی در خریدشان کمک کنند اساس کار آنهای مبتنی بر مدلCTOBاست برای این که مدل این آژانس های فروش به سوددهی منتهی شود باید از یک استراتژی فروش استفاده کنند مانندPricelinePriceline که خود را با این استراتژی تطبیق داده است .
تجارت
PTOP

(Peer to peer)نقطه به نقطه
مدل تجارت الکترونیکی
PTOPبرای تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده است که مشهورترین آنها سرویسی به نامPaypalاست تجارتPTOP در چهارچوبی کارمی کند که افراد بتوانند به طور مستقیم باهم پول ردو بدل کنند و در حالیکه سهم اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقالات رو دررو به عهده دارد فن آوری تلفنهای همراه تعداد افراد بیشتری را در داد و ستد غیر حضوری سهیم می کند . قبل ازPaypalبسیاری از تاجرانonlineدر قدو قواره های متفاوت پرداخت مشتری ها را از طریق حساب کارتهای اعتباری تجارت دریافت می کردند .
با استفاده از سخت افزار
Mondexکه زیر مجموعهMastercarMastercard است کاربران قادرند نقل و انتقالات الکترونیکی پولی خود رانجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتباری به کارت اعتباری دیگر منتقل کنند نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جای فن آوریGSMکه استاندارد معمول ارتباطی تلفن همراه در بسیاری از کشورها به ویژه در اروپاست فن آوری دیگری تحت عنوان پروتکل به کارگیری نرم افزار کاربرد از طریق تجهیزات بی سیم(Wireless Application)که به اختصارWAPنامیده میشود جایگزین میشود در این شیوه جدید هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن با یک کامپیوتر سرویسگر مرتبط میود و می تواند نرم افزارها مورد نیاز کاربر خود را رو ی کامپیوتر مذکور فعال کند به این ترتیب استفاده کننده می تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه های ارزش افزوده(VAN)) به مراکز تجاری و خدماتی متصل است ارسال ویا دریافت کند .
تجارت
BTOA
(
Business to Aministration )فروشنده با اداره
این نوع تجارت الکترونیکی شامل تمامی مبادله های تجاری مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است تامین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض مالیاتها از جمله مواردی است که میتوان در این گروه گنجاند .تجارت
BTOAدر حال حاضر دوران کودکی خود را طی می کند ولی در آینده ای نزدیک زمانی که دولت ها به ارتقا ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند به سرعت رشد خواهد کرد .
تجارت
CTOA
(
Consumer to Administration)مصرف کننده با اداره
مدل تجارت الکترونیکی
CTOAهنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواعB2وBTOABTOA دولت ها احتمالا مبادلات الکترونیکی را به حیطه هایی همچون جمع آوری کمکهای مردمی پرداخت مالیات بردرآمد نو هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت و مردم انجام میشود گسترش خواهند داد .
با تجربه و آزمایش تمام مدلهای تجاری
onlineکه تاکنون بیان شد مشخص است که با وجودی که تجارت الکترونیک پدیده ای تقریبا جدیدو نوپاست اما بسیار فعال است . دانشمندان صنعتی معتقدند که یافتن منابع درآمد.Onlineمطمئن با سعی و خطا آزمایش میشود مدلهایBTOCوBTOBبیشترین توجه را امروزه به خود جلب کرده اند ولی مدل های دیگرهنوز در حال تعدیل استراتژی هایشان هستند و روشهایشان را گسترش می دهند به هرحال عاقلانه است که ما راجع به 5 سال ابتدای کار تجارت الکترونیک مانند پنج سال ابتدای زندگی یک کودک بیندیشیم .
تجارت الکترونیک در ایران
ایران مانند سایرکشورها دارای شرکتهای بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته هستند . هدف این شرکتها از ایجاد پایگاه ها در اینترنت تموسعه صادرات است مانند شبکه اطلاعات صنعتی به آدرس
WWW.Iranindustry.Orgبه زبان فارسی وWWW.Iranindustry.comبه زبان انگلیسی یا مرکز تجارت بین المللی ایران با آدرسIran.comwww.icc .
متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادی در بر دارد و برای بسیاری مقرون به صرفه نمی باشد . شرکتهای بزرگ دنیا با سرمایه های کلان و پرسنل کافی پایگاههای تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده اند . شرکتهای متعددی نیز در ایران دست به ایجاد چینن امکاناتی زده اند . اما از آنجایی که هنوز هیچ متولی و مرکزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمانها به صورت جزیره ای و خود محور اقداماتی را انجام می دهند که هنوز فرانسه کامل تجارت را در برنگرفته و بصورت مقطعی انجام میشود . هیچ آمار دقیقی از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپپوتر شخصی در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملی به آن نگاه نشده است بنابراین در مرحله کودکی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد دولت باید با ارایه یک طرح ملی فرهنگ خرید جامعه امروزی ایران را تغییر دهد باید توجه داشت که سرمایه گذاری مالی و زمانی روی زمینه ای که همه منتقدان معتقدند در آینده اینترنت حرف اول را خواهد زد به طور قطع باعث پویایی اقتصاد کشورخواهد شد خوشبختانه کشور ما از پشتوانه خوبی از نظر نیروی جوان برخوردار است و در نتیجه وظیفه ارگان های دولتی و غیر دولتی وارد کردن این فن آوری به کشور و تشکیل دادن گروه های کاری برای کار سازمان یافته روی این فن آوری جدید است
نتیجه گیری
انقلاب تجارت الکترونیک در حال اثرگذاری روی روشهاست تجارت الکترونیک به تمام فروشندگان این فرصت را می دهد که در بازار جهانی و با عرضه کالاهای خود به بیش از 32 میلیون خریدار با کمترین هزینه رقابت کنند هر تغییرو تحول در جامعه نیازمند تحول و دگرگونی در ساختارو قوانین و آداب و سنن است تابستری مناسب برای پذیرش این تغییر فراهم شود تجارت الکترونیک نیز تحولی است در عرصه تجارت و اطلاعات که به موجب آن شیوه خرید و فروش وانتقال اطلاعات و کالاها توسط موسسات دگرگون شده است برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است پیش نیازهای رشد این فن آوری مهیا شود . از جمله این پیش نیازها می توان به زیر ساختار مخابراتی . مسایل قانونی ایمنی پیام رسانی و نیز مبادله الکترونیکی داده ها اشاره کرد


Jody
جمعه 17 آذر 1396 03:10 ق.ظ
Very shortly this web site will be famous among all blogging and
site-building people, due to it's pleasant articles
or reviews
How do you grow?
شنبه 4 شهریور 1396 02:53 ب.ظ
Your way of describing everything in this post is truly good, every one be able to
effortlessly be aware of it, Thanks a lot.
How do you prevent Achilles tendonitis?
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:19 ق.ظ
Hi, this weekend is fastidious for me, since this occasion i am reading this great informative piece of writing here at
my home.
Lino
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:10 ق.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed
reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark
your blog and definitely will come back in the foreseeable future.
I want to encourage that you continue your great posts, have a nice afternoon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر