تبلیغات
RF2268AM - مدیریت
دوشنبه 26 اردیبهشت 1390

مدیریت

   نوشته شده توسط: عارف محمدی    نوع مطلب :مدیریت منابع سازمانی ،سیستم های اطلاعاتی مدیریت ،

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد. تعریف مذکور، مفاهیم کلیدی زیر را در بر دارد:

1.        مدیریت یک فرآیند است.

2.        مفهوم نهفتهٔ مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.

3.        مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.

4.        مدیریت کارا به تخصیص و مصرف مدبرانه می‌گویند.

5.        مدیریت بر فعالیت‌های هدفدار تمرکز دارد.

تعاریف مدیریت

·         هربرت سیمون مدیریت را فرآیند تصمیم‌گیری می‌داند. از نظر او مدیر خوب کسی است که تصمیمات صحیح را به‌موقع اتخاذ می‌کند و مدیر بد کسی است که در تصمیم‌گیری متزلزل عمل می‌کند.

·         ماری پارکر فالِت مدیریت را هنر انجام دادن کارها به‌وسیلهٔ دیگران و از طریق آنها می‌داند.

سیر تحول تاریخی نظریه‌های مدیریتی

دیدگاه‌های قبل از کلاسیک

تمامی مسائل مدیریتی مطرح از ابتدای تاریخ بشر تا سال ۱۹۱۰ در این قسمت طبقه‌بندی می‌شود. مسائلی نظیر سیستم‌های اداری و مدیریتی سومری‌ها، مصری‌ها، ایرانیان باستان و مواردی نظیر ساخت اهرام ثلاثه مصر و ساخت دیوار چین در این حوزه طبقه‌بندی می‌شود. شخصیت‌های زیر از تأثیرگذارترین افراد دوره‌ی قبل از کلاسیک هستند:

·         چارلز بابیچ، مخترع ماشین‌حساب مکانیکی و اولین شخصی است که به تأثیر محیط در سازمان اشاره کرده.

·         هنری تاون، کسی که اولین مطالعات مربوط به تأثیر محیط کاری بر عملکرد کارکنان توسط وی انجام گرفته است.

·         آدام اسمیت، که به پدر علم اقتصاد مشهور است و برای اولین بار موضوع تقسیم کار در سازمان را مطرح نمود.

تئوری‌های کلاسیک

این تئوری‌ها از سال ۱۹۱۰ شروع شدند و به ۳ دستهٔ کلی تقسیم می‌شوند:

1.        مکتب مدیریت علمی

2.        مکتب مدیریت اداری (اصول‌گرایان)

3.        نظریهٔ بروکراسی

محوریت بحث نظریه‌های مدیریت کلاسیک دستیابی به حداکثر کارایی در سازمان می‌باشد. کلاسیک‌ها به سازمان رسمی توجه داشتند و وجود سازمان غیر رسمی را مضر می‌دانستند. دیدگاه‌های کلاسیک شامل یک نگرش صرفاً مکانیکی به سازمان و افراد بوده است. کلاسیک‌ها انسان را همردیف با سایر عناصر تولید می‌دانستند و برای آن هویت مستقل قائل نبودند.

تئوری‌های نئوکلاسیک (مکتب روابط انسانی)

در سال ۱۹۲۰، در حالی که غرب رکود اقتصادی را تجربه می‌کرد، برخی از دانشمندان علوم اجتماعی به رهبری التون مایو مطالعاتی را دربارهٔ چگونگی واکنش کارکنان به میزان تولید در صورت تغییر شرایط کاری، طراحی شغل و محرک‌های مدیری آغاز کردند. بخش اعظم این مطالعات در یکی از واحدهای شرکت وسترن الکتریک در شهر هاثورن صورت گرفت که بعدها به مطالعات هاثورن مشهور شد. نئوکلاسیک‌ها بر جنبه‌های انسانی مدیریت تأکید می‌کردند. طرفداران این روش معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد متمرکز کند؛ به بیان دیگر متغیرهای اجتماعی را مؤثرتر از متغیرهای فیزیکی می‌دانستند. عمده فعالیت‌هایی که در این دوره انجام شد به دو دستهٔ زیر تقسیم می‌شود:

·         مطالعات هاثورن

·         نگرش رفتاری (مدیریت) که بر این مبنا استوار بود که مدیرانی که روابط انسانی خوبی در محیط کار برقرار می‌کنند می‌توانند به بهره‌وری دست یابند. به علاوه، جنبش روابط انسانی مرحله‌ای را ایجاد کرد که تکامل یافتهٔ آن امروز به‌عنوان رشتهٔ رفتار سازمانی، یعنی مطالعهٔ افراد و گروه‌ها در سازمان مطرح است.

مدیریت امروز

در مطالعات مدیریت امروز بسیاری از نظریه‌ها از ترکیب تئوری‌های کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها شکل گرفته است. پیروان جدید جنبش مدیریت علمی بر تصمیم‌گیری‌های علمی، به کارگیری رایانه و ابزارهای تصمیم‌گیری تأکید دارند. گروه نظریه‌پردازان امروزی روابط انسانی، از بهبود و بازسازی سازمان صحبت می‌کنند و جای اصول‌گرایان را کسانی گرفته‌اند که معتقدند قبل از آنکه بتوان به اصولی پایبند شد لازم است مدیریان زیادی را به طور عملی مورد مطالعه قرار داد. نظریات این دوره را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

·         نگرش کمی مدیریت، که هدفش کاربرد روش علمی برای حل مسائل فنی در سطح وسیع است. مدیریت کمی سه شاخهٔ اصلی دارد: علم مدیریت یا تحقیق در عملیات، مدیریت عملیاتی و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

·         نگرش سیستمی، که تقریباً از دههٔ ۱۹۶۰ در مدیریت مرسوم شد. طرفداران این نظریه معتقدند نگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه‌های مدیریت و دستیابی به نظریه‌ای جامع است.

·         نگرش اقتضایی. اساس این نگرش که به آن نگرش موقعیتی نیز گفته می‌شود بر این استوار است که یک الگوی مدیریت برای همهٔ موقعیت‌ها به‌عنوان بهترین راه وجود ندارد. وظیفهٔ مدیر این است که تعیین کند چه روشی، در چه موقعیت خاصی، تحت چه شرایط ویژه‌ای و در چه زمان بخصوصی بهترین زمینه را برای نیل به اهداف مدیریت فراهم می‌کند.

·         جنبش جدید روابط انسانی. در طول بیست سال گذشته نظریه‌های دیگری در مدیریت معاصر با نگرش روابط انسانی پدید آمده است که از این قبیل نظریه‌ها می‌توان به نظریه z اشاره کرد.

وظایف مدیر

اندیشمند فرانسوی هنری فایول برای یک مدیر پنج وظیفه قائل است: برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری،  هماهنگی و کنترل  امروزه وظایف مدیر را چهار مورد زیر می‌دانند:

1.        برنامه‌ریزی: تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد.

2.        سازماندهی: سازماندهی فرآیندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد.

3.        هدایت و رهبری: این وظیفه یعنی تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان.

4.        کنترل: کنترل تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسهٔ اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در بر گیرندهٔ حداکثر کارایی است.

طبقه‌بندی مدیران

مدیریت در سازمان‌های بزرگ معمولاً از سه سطح برخوردار است:

1.        مدیریت عالی

2.        مدیریت میانی

3.        مدیریت عملیاتی (سرپرستی)

 

حوزه‌ها و مباحث مختلف مدیریت

·         مدیریت هتلداری و جهاتگردی

·         مدیریت تغییر

·         مدیریت ارتباط با مشتری

·         مدیریت بحران

·         مدیریت مالی

·         مدیریت منابع انسانی

·         مدیریت فناوری اطلاعات

·         مدیریت موجودی

·         مدیریت دانش

·         مدیریت بازاریابی

·         مدیریت عملیات

·         توسعه سازمانی

·         مدیریت پروژه

·         مدیریت عملکرد

·         مدیریت کیفیت

·         مدیریت منابع

·         مدیریت ریسک

·         مدیریت استراتژی

·         مدیریت زنجیره تأمین

·         مدیریت زمان

·         مدیریت بر مبنای هدف

·         مدیریت اجرایی

 

http://www.daneshnamah.com/


cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:07 ق.ظ

Regards, I appreciate it.
prix de cialis prescription doctor cialis cialis 5mg cialis sans ordonnance cialis great britain acheter cialis kamagra cialis pills boards we choice cialis uk generic cialis at walmart how to purchase cialis on line
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:42 ب.ظ

You actually expressed this very well.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis online nederland cialis purchasing sublingual cialis online wow cialis tadalafil 100mg generic for cialis generic cialis pill online click now cialis from canada cialis 5 mg scheda tecnica canada discount drugs cialis
viagraessale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:32 ب.ظ

Really tons of superb information.
only here cialis pills cialis great britain viagra vs cialis cialis pills female cialis no prescription the best choice cialis woman opinioni cialis generico estudios de cialis genricos precios de cialis generico tadalafil 5mg
Famished
شنبه 3 شهریور 1397 09:21 ب.ظ
My brother suggested I might like this website. He used to
be entirely right. This publish truly made my day. You cann't consider just how a lot time
I had spent for this info! Thanks!
carlson
شنبه 3 شهریور 1397 06:37 ب.ظ
Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would really make my
blog stand out. Please let me know where you got your
theme. With thanks
http://viabiovit.com/geen-recept-online-apotheken.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:49 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of advice!

get viagra online how to buy cheap viagra online blue pill cheap viagra online pharmacy buy viagra 25mg buying viagra without a prescription buy viagra where buy tadalafil buy canadian viagra online order sildenafil online uk
cyrus
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:55 ق.ظ
I'm now not certain the place you are getting your information, however
great topic. I must spend a while finding out much more or working out more.

Thank you for fantastic info I used to be in search of this
info for my mission.
stout
شنبه 20 مرداد 1397 09:17 ب.ظ
This piece of writing will help the internet people for building up new web site or even a
blog from start to end.
dating app iphone uk
دوشنبه 15 مرداد 1397 12:35 ب.ظ
best online dating site for 20 somethings dating app iphone
uk free dating website india free trial dating sites uk online
dating programs free online dating sites bangladesh russian girl dating sites free international dating sites canada names of online dating site in nigeria most active free dating sites free dating sites uk for single parents sober dating
app android online dating 18-25 free dating for teachers
meeting my online boyfriend for the first time iran dating site dating
app for couples top dating sites new york city alternative dating sites
canada which dating site is best in mumbai single dating app india dating sites in germany in english top 10
weirdest dating sites free site for dating date ideas in colorado springs co chat rooms india no registration best
dating site san diego no registration dating sites in south africa free online lesbian dating south africa online dating acronyms abbreviations totally free dating apps uk muslim dating app india best bisexual dating site partner dating
site how to start a conversation with a girl online dating site most active dating websites parent dating sites free free online dating sites in usa best casual dating london new us free
dating site best online dating sites serious relationships dating site farmers uk muslim dating sites how to do online dating well online dating dangers
usa dating site dating sites 18 and older dating website for college
graduates singles in united states of america good
catch lines for dating sites wap dating site
pourquoi tout perdre piano
شنبه 13 مرداد 1397 01:05 ب.ظ
pourquoi nom diables rouges pourquoi tout perdre piano pourquoi mon rhododendron ne fleurit
pas pourquoi pleurer apres l'amour pourquoi on ne travaille pas le dimanche pourquoi windows
update ne trouve pas de mise a jour pourquoi chercher plus loin pourquoi mon chat
urine dans la maison pourquoi les ongles deviennent mous pourquoi le sport est si important pourquoi le 8 mai est-il ferie pourquoi ma carte sim ne s'active pas
pourquoi l arc de triomphe at il ete construit pourquoi mon homme
ne me donne plus de nouvelles pourquoi aide soignante a domicile pourquoi les frero delavega se separe pourquoi la prostitution est interdite pourquoi
je veux devenir prof pourquoi j'ai netflix en espagnol pourquoi a t on des boutons de fievre pourquoi mai 1968 en france pourquoi macher
un chewing gum pourquoi ma 4g est lente pourquoi j'ai des
aphtes sur la langue pourquoi a t on mal a la tete apres avoir
bu pourquoi mon ipod shuffle ne s'allume plus pourquoi
travailler dans la sncf pourquoi tf1 ne marche pas le 15 mai 2018 pourquoi moi livre chloe pourquoi faire simple quand on peut faire complique traduction en anglais pourquoi a ton mal a la tete quand
on jeune pourquoi les hommes bandent le matin pourquoi cette peur de la mort pourquoi je n'arrive pas a dormir le matin pourquoi le mensonge est inacceptable
pourquoi je maigris pas du ventre pourquoi mes pets puent autant pourquoi le chat noir porte malheur pourquoi
pas vetement mayotte pourquoi boire de l'alcool fait grossir pourquoi on a les cheveux gras pourquoi etre pour
la corrida pourquoi aimer une personne qui nous fait du mal pourquoi alexandre le grand est il celebre
pourquoi je n'est pas confiance en moi pourquoi whatsapp ne marche
pas pourquoi penser que la terre est plate pourquoi augmenter le capital social d'une
sci pourquoi la chute du mur de berlin est un evenement
majeur pourquoi des bulles dans le champagne pourquoi rooter son android
site de rencontre etudiant etranger
جمعه 5 مرداد 1397 08:46 ق.ظ
site rencontre pour ado sortir ensemble site de rencontre etudiant etranger rencontre
geek toulouse description homme site de rencontre site de rencontres juives
agence rencontre senior site de rencontre pour parents celibataires rencontre
verdun rencontres sexes site de rencontre coquins application rencontre iphone rencontre femme strasbourg comment rencontrer des
gens a rennes travestie rencontre rencontrer pour la premiere fois message drole site
de rencontre rencontre sexe 35 rencontre villemomble site de rencontre
34 site de rencontre avec gendarme rencontre sexy gratuite nouvelle application rencontre
gratuite rencontre asiatique gratuit site de rencontre
payant avis rencontre d'un jour gratuit rencontre motarde suisse message de rencontre amicale rencontre d'un jour montpellier site de rencontre pour plan c rencontre cougar perpignan rencontre halal lyon rencontre halal lyon site rencontre bien rencontre femme paris skype rencontre gratuit rencontres amities geneve rencontre a roanne site de rencontre 100
rencontre en ligne montreal rencontres avignon site de rencontre efficace ou pas rencontre
vegan gratuit rencontre en ligne saguenay rencontres correze site de rencontre dans le gers comment rencontrer un homme a
40 ans rencontre latino homme site de rencontre select rencontre 68 rencontre lesb
numero pour rencontrer des gens
astrologie elle et lui
جمعه 5 مرداد 1397 03:02 ق.ظ
signe astrologique d'aujourd'hui astrologie elle et
lui interpretation tirage roue astrologique signe astrologique ascendant definition signe astrologique ne le 12 mars 19 juin quel signe astrologie astrologie hindoue kanya 12 eme maison astrologique 12 fevrier signe astrologique signe astrologique vierge homme et femme capricorne quel signe astrologique pour
le 20 decembre signification astrologique chinois astrologie semaine verseau
astrologie chinoise chien de bois test pour savoir son signe
astrologique calendrier lunaire et signes astrologiques signe astrologique taureau femme scorpion homme signe astrologique
de 27 mai signe astrologique lion jour signe astrologique lion date signe astrologique 16 juillet astrologie personnalisee pierre precieuse signe astrologique cancer signe astrologique du
21 juin signe astrologique belier femme amour astrologie scorpion ascendant scorpion femme
astrologie du jour gratuit balance quel signe astrologique
5 decembre ascendant astrologique signe lunaire cancer signe astrologique amour 26 mai signe astrologique signe
astrologique cancer 30 juin compatibilite signe astrologique scorpion poisson quel signe du
zodiaque je suis signe astrologique 25 janvier quel signe astrologique du
mois de mars signe astrologique ne 23 novembre signe astrologique homme cancer et femme balance 12 novembre signe zodiaque signe astrologique
azteque pluton en astrologie humaniste astrologie chinoise heure
de naissance symbole astrologique capricorne signe astrologique
femme taureau et homme lion tatouage astrologique dessin signe zodiaque lion signe astrologique decan taureau astrologie homme lion signe du zodiaque 2 septembre tattoo signe astrologique
lion compatibilite astrologique femme scorpion homme poisson
kostenlos sex telefon
پنجشنبه 4 مرداد 1397 06:53 ب.ظ
gratis harde porno kostenlos sex telefon free deutsche teen porno porno
gratis vagosex gratis porno bus sex kostenlos video 100
gratis porno porno video gratis mature sex spruche lustig bilder porno kostenlos schwanger gratis oma porno video porno german kostenlos sex treff heilbronn wichsanleitung porno deutsch soft porno film
gratis sex treffen krefeld gratis schwanger porno gratis homo porno gratis porno drunk kostenloser sex live chat gratis porno
bilder schwulen sex videos kostenlos sex treffen kontakte lesben anal porno teen sex videos kostenlos bbw gratis porno gratis squirt porno free porno gratis mollige frauen porno deutsch porno lesben dildo filme porno gratis
din romania www gratis porno sex treffen jetzt www xxx porno
gratis sex geschichten jugendliche sex bilder
von promis kostenlose lespen sex videos gratis porno doktor gratis porno sex kostenlose
porno 100 kostenlose sex bilder von frauen romantische sex geschichten gratis porno erwischt porno argentino gratis gratis porno live smartphone porno gratis gratis porno arschfick kostenloser sex in bremen gratis oma porno gratis porno ehefrau
deutsche porno spiele
read your own tarot cards
پنجشنبه 4 مرداد 1397 01:46 ب.ظ
lovers love tarot read your own tarot cards six cups
tarot card meaning tarot raeding the wheel of fortune tarot love tarot sacred circle general love
tarot spread how to do the celtic cross tarot spread capricorn weekly tarot horoscope the high priestess tarot career horoscope tarot readings sylvia's palm and tarot card reading king
of swords tarot meaning love fairy tarot cards images
king of pentacles tarot career flash tarot de verdad tarot readings brisbane magician tarot card tattoo two of cups reversed tarot love aquarius horoscope tarot love seven of pentacles tarot heaven free real
tarot card reading english tarot reading seoul wheel of fortune reversed biddy tarot tarot empress tarot sword element buddha tarot card
ace of coins tarot card the priest tarot card how
to read a tarot card tarot consulta tarot sun and moon 7 tarot major arcana tarot card meanings
wiki free tarot reading spread tarot helped me free major arcana tarot reading free tarot car reading le monde tarot card meaning custom tarot cards printing the high priest tarot meaning joy
tarot card true tarot card readings tarot card spread instructions 10 of cups
tarot free yes or no tarot question osho zen tarot celtic cross spread biddy tarot meaning of justice tarot spreads for love triangle salvador dali tarot cards tarot 12 major arcana
videos porno movil
پنجشنبه 4 مرداد 1397 01:45 ب.ظ
sexo logrono videos porno movil sexo gay playa sexo viudas famosas pilladas sexo ap porno voyeur porno sexo gratis en reus videos de lesbianas teniendo
sexo porno viejas tetonas filme porno milf videos porno parejas espanolas
videos pornos conejo porno gratis tetas grandes ver videos pornograficos caseros porno
corrida porno de lesbiana los mejores videos porno en espanol secretarias sexo escenas sexo la
que se avecina sexo despedida soltera sexo brutal xxx
videos porno doblados al castellano sexo en castellon masaje pornografico malena
gracia porno sexo gratis bcn videos porno gratis pollas grandes videos porno
con travestis porno gay hard videos porno tetazas porno negras lesbianas videos porno negritas sexo gratis sado servi porno lesbianas videos porno diario blogs sexo geminis sexo fotos de sexo gratis yo tube sexo gratis videos porno de virgenes sexo en la calle letra sexo grartis videos porno sasha grey video porno swinger videos porno sadomaso mejores escenas porno porno gay cachas sexo en bcn ver video porno gratis sexo de mujeres maduras
porno xhamster italiano
پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:43 ق.ظ
video porno gratis in 3gp porno xhamster italiano video porno gratis donne di colore incontri per sesso a
taranto video cartoni animati sesso imola sesso porno video incesto gratis video porno gratis anziane porno gratis belli sesso a scafati ultimi
film porno italiani gratis sesso anale gravidanza annunci sesso bakeka sesso shop video porno gratis
pecorina sesso gay racconti film sesso porno gratis annunci sesso mestre libro sul sesso porno telefonino italiano annunci sesso a sassari porno gratis pompini con ingoio sesso libero gratis italia chat porno sesso giochi erotici video porno
gratis leccate di figa annunci sesso brindisi guida al sesso
orale italia porno it porno italiano massaggi incontri
sesso a bolzano poesie sesso sesso con maestra video porno gratis uomini vecchi video porno gratis x telefonini film sesso gratuito filme porno
gratis in grup film porno gratis tradimenti annunci sesso bs intimo
sesso scaricare giochi porno gratis www xxx porno gratis sesso annale chat gratis senza registrazione
porno sesso in gravidanza forum video gratis porno donne anziane porno gratis x cell sesso pene video porno italiani
gratis hd mogli vogliose di sesso scene sesso gratis
se busca chica para trabajar en casa
پنجشنبه 4 مرداد 1397 08:18 ق.ظ
mujeres maduras contactos se busca chica para trabajar en casa conocer gente gijon contacto chicas sevilla busco chicos gays
viajes para conocer gente contacto con mujeres en sevilla mujeres espanolas solteras mujer madura busca chico joven mujeres solas en chile
madura busca chico en madrid busco hombre para matrimonio espana contacto mujeres cordoba buscar
chicas por internet despedida de soltera para mujeres buscar amigos por telefono movil sitios para conocer gente nueva chico busca
chico arequipa hunter mujeres anuncios busco chica
para salir a pasear contactos mujeres sexo gratis chico
busca chico en cartagena chico busca chico en pontevedra actividades para conocer gente contacto mujeres en algeciras conocer gente joven bcn contacto con mujeres en granada contactos con chicas madrid chico busca chico reus conocer gente en giron santander anuncios sexo salamanca chicas contactos huelva chica busca chico huesca programas para conocer chicas gratis chico busca chico en barcelona pagina para conocer mujeres uruguay chicas contactos valladolid busco mujer
para viajar en autocaravana contactos con mujeres coruna chicas buscan sexo barcelona mil anuncios sexo valencia foros para conocer gente buscar chicas para conocer mujeres colombianas
conocer gente nueva chat app para conocer gente en londres chica busca chico para follar gratis web conocer gente chicas
que buscan parejas conocer gente online gratis anuncio
de sexo
plan cul longuenesse
پنجشنبه 4 مرداد 1397 06:45 ق.ظ
site plan cul paris plan cul longuenesse plan cul les mureaux
plan cul nimes plan cul moche femme cherche plan cul paris
j ai un plan cul plan cul pontoise vrai plan cul plan cul meaux comment gerer un plan cul plan cul bois d'arcy plan cul carquefou plan cul trelaze
numero plan cul gratuit plan cul 55 trouver des plan cul plan cul
corbeil essonnes recherche de plan cul plan cul lescar plan cul pierrelatte plan cul vire plan cul
saintes plan cul haute savoie plan cul lisieux plan cul meaux plan cul maurepas
plan cul gay nancy plan cul paris gratuit plan cul ville plan cul ou
pas plan cul saint brieuc plan cul d un soir plan cul femme black plan cul facile
et gratuit plan cul saint cyr sur loire site de rencontre plan cul
plan cul saint louis plan cul mont de marsan plan cul mazamet
plan cul la crau plan cul belgique plan cul cam plan cul mouvaux plan cul villefontaine comment gerer un plan cul plan cul guipavas plan cul doubs plan cul le creusot plan cul roncq plan cul allauch
free online horoscope career advice
پنجشنبه 4 مرداد 1397 12:20 ق.ظ
what is june horoscope free online horoscope career advice aries horoscope career weekly pisces horoscope in urdu weekly horoscope next
month pisces horoscope daily love capricorn may 31 daily horoscope freaky horoscopes horoscope
for august 10 birthday horoscope names and symbols image horoscope capricorne cancer
love horoscope daily daniel dowd august 13 horoscope sign horoscope tomorrow scorpio in hindi
pisces today horoscope love your horoscope for today weird al lyrics chinese horoscopes
2018 brezny horoscope your daily horoscope libra tiger daily horoscope sagittarius
money horoscope today chicago suntimes horoscopes scorpion love horoscope aquarius horoscope july 2017 what is your horoscope for may scorpio horoscope astrology king sagittarius video horoscope libra horoscope month july 2017 horoscope today birth baby monthly
libra horoscope what is the horoscope for may 30 horoscope co what is the horoscope
for may 27 cancer weekly love horoscope elle horoscope sign month january weekly horoscope john hayes what horoscope
is june 14 how to know my horoscope by date of birth in tamil may 13 birthday horoscope horoscope sign calendar dates video horoscopes horoscope gemini dates what horoscope are
you today horoscope by ganesha for capricorn free horoscope app for android marriage time prediction horoscope june aquarius horoscope
fun horoscopes facts horoscope sign for may 6 free horoscope apps gemini
horoscope traits male
how to write a letter of interest
چهارشنبه 3 مرداد 1397 08:55 ق.ظ
how to kill bed bugs in clothing how to write a letter
of interest how old is barack obama how to make slime without borax and glue what time is it in germany
now cologne how many mg in a gram how many meters in a mile track how to get rid of fleas naturally how to delete twitter account 2018 how to run faster longer how old is dolly parton husband how
many ounces are in a cup? What does ad stand for
in movies what is a virtual private network on android how many pounds in a ton and a half how to clean makeup brushes with
dawn how old is justin bieber today what causes high blood pressure and
low heart rate who invented the light bulb edison or tesla how much
is donald trump worth forbes how to reduce belly fat in 3 days when did slavery end in america how to change
gmail password on iphone 7 how to make mac and cheese bites how to get rid of ants in garden what
does sos stand for in medical terms how old is will smith wife what is a virtual private network
what is an isotope of an element how to make more follower on instagram when is the next full moon in june how to make slime with shaving
cream how many continents are there and what are their names how to delete instagram account on iphone app how to make
a robot for kids how to make an omelet fluffy how to make friends in nyc what
time zone am i in gmt how to tell if a guy likes you quiz how to reduce belly fat in a
month how to use snapchat in china how to make bread in minecraft when is
election day 2016 how to apply eyeshadow for green eyes how to delete gmail account from ipad what is my current location city and state what is
my location google what is a verb phrase how to get rid of fleas on kittens how many weeks
in a year are there how to last longer in bed tonight
cam porno gratuit
سه شنبه 2 مرداد 1397 11:56 ب.ظ
mariah carey sex cam porno gratuit porno porn sexe
telephone hamter porno video porno vieux et jeune medecin porno porno en voiture mr
sex topito sexe katie price sex tape video porno nephael gay sex muscle video sex plage film porno sm blague sur le sex annonces sexe moulage de
sexe film sex amateur sexe brigitte lahaie snoop dogg porno gros seins sex sexe audio sexe et porno site hot porno afghanistan sex webcam porno live sexe 92 porno gratuit en ligne porno hq sex nuit de noce video porno
sex 18 parodie de film porno film porno rocco
photos de sexe feminin porno cousin sexe histoire porno reference sexe gay cam porno cam sex porno prostate sexe mater
web cam sex gratuit femme sex video sexe etudiante vieux
jeune sexe video porno mature sexy video sexe celebrite
porno gratuis porno docteur site porno mobile
plan cul limeil brevannes
سه شنبه 26 تیر 1397 10:22 ب.ظ
plan cul savoie plan cul limeil brevannes plan cul conflans sainte honorine
plan cul gratuit et sans inscription recherche plan cul plan cul creil plan cul claye
souilly plan cul arcachon plan cul saint avold chat plan cul gay plan cul
17 plan cul dans le var plan cul gaillard plan cul poitiers plan cul riom site de plan cul gay plan cul saint laurent
du var plan cul guipavas rencontre plan cul sans inscription plan cul nord pas de calais plan cul saint germain en laye plan cul bellegarde sur
valserine plan cul etampes plan cul 15 plan cul l'etang sale plan cul
levallois perret plan cul gratuit et sans inscription plan cul evreux plan cul apt je cherche un plan cul plan cul a
lorient site de plans cul gratuit plan cul sur nantes plan cul les ulis plan cul cannes sites
plans cul plan cul lamballe plan cul alfortville plan cul etudiant plan cul
sur facebook plan cul montelimar plan cul a strasbourg plan cul sur toulouse plan cul gay sarthe
plan cul evry plan cul sans abonnement plan cul tinqueux plan cul audincourt plan cul chateau gontier plan cul 11 plan cul champigny
sur marne
posizioni sesso tantrico
سه شنبه 26 تیر 1397 01:22 ق.ظ
sesso e psicologia posizioni sesso tantrico cecilia rodriguez sesso orale sesso mondragone
video porno fetish gratis malattie sesso anale bakeka sesso roma helen cruz video porno gratis
porno italiano di donne mature sesso a oristano sesso rapido com annunci sesso cremona free video porno italia scene di sesso film porno
gratis forum video porno gratis scambio coppie porno parlato volgare italiano ragazze video porno gratis sesso tantrico posizioni sesso
in macchina gratis ragazzine porno gratis porno video gratis.com michelle ferrari porno italiano www video porno amatoriale gratis vero sesso il
sesso a tre oggi sposi niente sesso luoghi incontri sesso porno tutto gratis
giochi di sesso a letto donne porno foto gratis posizioni sesso tantrico vedere fare sesso
porno solo italia video porno gratis tedesche porno gratis futurama porno italiano intero porno scambio di coppia italiano il piu bel
film porno italiano sesso amatoriale coppie incontri sesso bakeca sesso a messina siti porno
con audio italiano firmi porno gratis video porno in hd in italiano solo porno italia dietro le quinte porno italiano film porno gratis di donne vecchie sesso e massaggio pompini
video porno gratis filmati di sesso italiani
gratis porno privat
دوشنبه 25 تیر 1397 06:23 ب.ظ
3 lesben porno gratis porno privat gratis porno geschichten porno
kostenlos video bilder beim sex porno anschauen gratis porno fur frauen deutsch retro gratis porno
porno lesben cousine sex geschichte gratis kostenlos sex porno
spielfilm gratis gratis porno muschi lecken sybille rauch
porno gratis hausfrauen porno kostenlos sex bilder black gratis full hd porno lesben porno geschichten gratis porno filme sex
geschichten tante huren sex geschichten gratis porno reife chatroulette porno deutsch porno videos kostenlos und ohne
anmeldung filme porno adulti gratis erotische bilder sex
gratis porno biz porno hd kostenlos gratis porno besoffen sex kostenlos porno porno deutsch hd
porno deutsch porno deutsch xxl lesben sex bilder kostenlos porno stream kostenlos gratis porno
tablet kostenloser porno chat porno fetisch gratis gratis porno outdoor porno com deutsch porno deutsch inzest kostenlos sex telefon peliculas porno
xxx gratis gratis oldie porno sex bilder kostenlos kostenlose porno filme zum
ansehen bilder sex flotter dreier deutsch porno
auto sex treffen frauen sex kostenlos porno deutsch film
dating nord norge
شنبه 23 تیر 1397 10:20 ق.ظ
hvor finner jeg eldre damer dating nord norge hvilken datingside er bedst dating pa nettet
rioja joe dating sider norge gratis hvordan finne en potensiell
kj hvor finner jeg eldre damer datesider norge hvor
finne eldre damer dating site in oslo norway dating nettsteder
norge hvordan a fa seg kj kristen dating app dating pa nett tips asiatiske
damer i norge dating site in oslo norway best dating site norway norway dating apps 100 prosent
gratis dating kontakt med aldre damer sjekkesider
gratis dating site in norway nettdating test top 10 dating sites in norway volledig gratis datingsites kontaktannons seniorer hvor møte damer
kontaktannonser gratis beste gratis nettdating kontakt med aldre kvinnor date på nett gratis kontaktannonce kontaktannonser
50+ dating gratis app dating sider anbefaling gay dating norge ledig damer norge mote nettdate date thai
damer beste nettdatingsider kontaktannonser norge gratis kontakt norges datingside c date now finn russiske damer dating pa nett
test beste gratis datingside mobil dating dk gratis dating norge datek kristen dalaker date asiatiske kvinder
sex doesn't feel good to me
شنبه 23 تیر 1397 09:13 ق.ظ
food porn quotes sex doesn't feel good to me funny sex jokes for her female sex organs diagram milk porn sauna porn sex mantra for
attraction new gay porn crazy sex porn bed porn best sex positions
when pregnant in first trimester porn youtube tumblr
wife sex porn magazines shoe box porn llc sex induce labor 37 weeks sex appeal
meaning in marathi sex museum nyc bar college sex party tumblr sex blogs porn lesbain best lesbian sex sounds
of sexology sex linkage quizlet good morning text messages hd japanese porn how to
have sex video sex moves new sex positions to surprise your girlfriend with pictures malayalam hot actress photos madison ivy hd porn sleeping beauty porn sex position of the day app sex
enhancement pills cvs anal sex toys best sexting apps reddit ebony
teen porn gay porn xnxx great porn cartoon porn family guy 30 day sex
challenge youtube funny sex quotes images for her
kinky sex porn workout sexiest fat woman porn had sex before pap smear
stories sex sex terms in spanish foods to improve sex drive in males celebrity sex scandal super injunction afghan porn
donde conocer gente nueva
جمعه 22 تیر 1397 09:37 ق.ظ
mujere soltera buscando pareja donde conocer gente
nueva mil anuncios sevilla mujeres conocer gentes de todo el mundo
chica busca chico en murcia chico busca chico rep dom conocer mujeres para amistad lugares turisticos para mujeres solas contactos mujeres tenerife
sur anuncios sexo gratis anuncios chicas asturias que puedo hacer para conocer gente nueva anuncios de
sexo gratis mujeres solteras cristianas colombia milanuncios contactos mujeres algeciras paginas web conocer personas mujeres ricas y solteras chica busca chico
lanzarote chica busca chico lleida chica busca chico
para amistad panama chico busca chico cordoba mujeres buscando hombres para matrimonio en popayan mujeres para contactar amigas para chatear por whatsapp en quito milanuncios.com contacto mujeres
paginas de internet para conocer gente chica busca chico
almeria numero de mujeres solteras en el salvador chica busca chico en oviedo como hacer amigos gta online chica busca chico para sexo que puedo hacer para conocer gente nueva contactos chica madrid
contactos para chatear por whatsapp contactos en huelva con mujeres numeros
de telefonos de mujeres solteras en mexico conocer gente
en valladolid contactos mujeres en ciudad real contactos de chicas en murcia aplicaciones
para encontrar gente cerca de ti chico busca chico masajista en barcelona conocer
mujeres internet paginas web para conocer gente busco hombre para
casarme espana anuncios sexo leon contactos mujeres en santiago de compostela contactos
de mujeres lesbianas chica busca chica en madrid busco chica
soltera chico busca chico arequipa ciudadanuncios conocer mujeres
por wasap
peliculas gratis porno xxx
جمعه 22 تیر 1397 08:49 ق.ظ
que video porno peliculas gratis porno xxx videos se sexo sexo
interracial xxx maria valverde sexo porno mujeres grandes
como disfrutar del sexo anal wep cam porno gratis videos
de sexo gratis rubias video porno trios trucos para sexo sexo en sabadell videos porno masajista
videos pornos rubias 19 porno para descargar gratis nina hartley porno pag porno
sexo gratis videos videos porno tranxesuales live porno videos
porno gratis xx porno maduras fotos vidos pornos gratis videos porno fratis
porno transensual miedo al sexo porno movi bart simpson porno videos
porno gratis de mamas erotico porno sexo venganza videos pornos sexo
anal sexo tube gratis sexo en albacete videos porno orgias apps sexo fotos porno retro vih
sexo oral relatos sexo cunada porno hombres porno gay latinos guarrillas porno descargar videos gratis porno videos
porno dominacion jennette mccurdy video porno videos
porno gratis pillados videos porno private contacto
sexo malaga kim kardashian videos porno sexo
gay mallorca la gruta del sexo
site rencontre parent solo
جمعه 22 تیر 1397 07:12 ق.ظ
site de rencontre ronde site rencontre parent solo rencontre
femme polonaise site de rencontre gratuit 21 sans inscription site rencontre pour personnes spirituelles
rencontre entierement gratuite pour les hommes rencontre gratuite 39 site de rencontre de femme message apres premiere rencontre site de rencontre 63 site de rencontre avec homme
americain site de rencontre cote nord rencontrer un transexuel
site de rencontre amitie comment rencontrer un homme quand on est timide
rencontres gratuites sans inscription rencontre femme 47 site rencontres amicales gratuites site rencontres amicales paris
rencontre fontainebleau site de rencontre lille comment rencontrer un mec ado femme russe rencontre site de
rencontre metz gratuit rencontres adulteres site de rencontre non payant
suisse rencontre sans inscription et gratuit
rencontre sortie toulouse rencontre de femmes mures rencontre entre seropositif site de rencontre femme americaine gratuit rencontre femme vegetarienne rencontres amicales nantes service de rencontre 100 gratuit site de rencontre gratuit 13100 rencontre bastia rencontre coquine gard rencontres sex lyon rencontre homme
31 site de rencontre travestis bonne description pour site de rencontre horoscope balance rencontre rencontre photo du 10e rencontrer femmes rencontre
femme pour femme rencontre 47160 application pour rencontre iphone ado
rencontre montreal sire de rencontre site pour rencontrer un militaire site de rencontre gratuit 84
gratis sidor
چهارشنبه 20 تیر 1397 04:56 ب.ظ
stockholm dating site gratis sidor datingsidor dejtingsajt fragor kvinna söker man sundsvall jag soker en kvinna grus singel bergen dejting 50 plus hitta sexförbrytare ga pa dejt dejta 50+ pannkakan dejting matlagningskurs singlar göteborg resor for singlar i
sverige singelträff linköping dejtingsida for singelforaldrar bra
cafe för dejt stockholm tjejer skamt gay dating app sweden hitta sex singeltjejer örebro singelklubb dejt tips singelklubben trondheim no golf för singlar göteborg traffa singlar goteborg köpa singlar på nätet singlar chatt fönsterbräda sten malmö kontaktannonser bilder 100 gratis dating site in nederland snygga kvinnor far oftast dottrar
nätdejting tips för tjejer dejter i stockholm singel linköping dating umea hitta
sexförbrytare singelsten helsingborg dejtsidor gratis svensk kristen dating dating sider
helt gratis singelklubben oslo resa singel bra nick pa dejtingsida bästa dejting apparna gay dating app sverige dejting appar för äldre sprid karlek pa natet svensk dating sidor singel 50+ goteborg köpa singel grus pris
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30