تبلیغات
RF2268AM - كاآرو ایشی‌ كاوا : Kaoru Ishikawa
یکشنبه 31 فروردین 1393

كاآرو ایشی‌ كاوا : Kaoru Ishikawa

   نوشته شده توسط: عارف محمدی    نوع مطلب :ا.مدیریت کیفیت وبهره وری ،

 

       ایشی‌ كاوا  در سال 1915 در ژاپن‌ متولد و در سال 1939 از دانشكده‌ مهندسی‌ دانشگاه‌ توكیو فارغ‌ التحصیل‌شد . پروفسور ایشی‌ كاوا طلایه‌ دار نهضت‌ هسته‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ در ژاپن‌ در اوایل‌ دهة 50 است‌ ، این‌نهضت‌ بعدها به‌ غرب‌ صادر شد . او در سخنرانی‌ خود در هزارمین‌ كنوانسیون‌ هسته‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ در ژاپن‌(1981) چگونگی‌ قرار گرفتن‌ خود در این‌ مسیر را اینگونه‌ بیان‌ داشت‌ : ابتدا سعی‌ كردم‌ كارگران‌ وجین‌ كن‌ ،كنترل‌ كیفیت‌ را بفهمند و به‌ آن‌ عمل‌ كنند ، اندیشه‌ من‌ این‌ بود كه‌ تمام‌ كاركنان‌ كارخانه‌ های‌ سراسر كشور را آموزش‌ بدهم‌ ، البته‌ این‌ موضوع‌ كار زیادی‌ می‌ طلبید در نتیجه‌ ، فكر كردم‌ اول‌ سرپرستان‌ یا آن‌ هایی‌ را كه‌مستقیما" با مسئله‌ سرو كار دارند ، آموزش‌ بدهم‌ .

هسته‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ با اهداف‌ و فعالیتهای‌ ذیل‌ بوجود آمده‌اند :

 - مشاركت‌ در ارتقا و توسعه‌
 - احترام‌ به‌ روابط‌ انسانی‌ و ایجاد محیط‌ شاداب‌ برای‌ بوجود آوردن‌ رضایت‌ شغلی‌
 - استفاده‌ از تمام‌ توانایی‌ها و ظرفیتهای‌ كاركنان‌

ایشی‌ كاوا به‌ عنوان‌ پدر حلقه‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ و رهبر جنبش‌ كیفیت‌ ژاپن‌ و تدوین‌ كننده‌ استراتژی‌ كیفیت‌ ژاپن‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در نظر ایشی‌ كاوا به‌ لحاظ‌ حلقه‌ ای‌ بودن‌ كنترل‌ كیفیت‌ ، مفهوم‌ كیفیت‌ در سازمان‌موضوعی‌ سراسری‌  است‌ كه‌ همگان‌ در آن‌ مشاركت‌ دارند.

مفهوم‌ كیفیت‌ سراسری‌ شامل‌ همكاریهای‌ افقی‌ و عمودی‌ است‌. در همكاریهای‌ عمودی‌ موضوع‌ كیفیت‌ به‌روابط‌ درون‌ سازمانی‌ از كاركنان‌ جزء  تا مدیران‌ ارشد را شامل‌ می‌ شود. در همكاریهای‌ افقی‌ روابط‌ و مناسبات‌برون‌ سازمانی‌ مورد نظر ایشی‌ كاوا است‌.

بزرگترین‌ نقش‌ ایشی‌كاوا در امر كیفیت‌ ، ساده‌ كردن‌ فنون‌ آماری‌ برای‌ كنترل‌ كیفیت‌ در صنعت‌ است‌. او درساده‌ ترین‌ سطح‌ فنی‌ ، بر گردآوری‌ اطلاعات‌ و عرضة‌ آنها تأكید داشت‌ و كاربرد نمودار پارتو را برای‌ اولویت‌گذاری‌ آنچه‌ باید بهبود یابد و نمودار ایشی‌ كاوا ( علت‌ و معلول‌ ) را برای‌ تشخیص‌ دلایل‌ ممكن‌ تجویز كرد.ایشی‌ كاوا نمودار علت‌ و معلول‌ را مشابه‌ سایر ابزارهای‌ كیفی‌ ، وسیله‌ ای‌ برای‌ كمك‌ به‌ گروهها یا هسته‌ های‌كنترل‌ كیفیت‌ در نهضت‌ كیفیت‌ می‌ داند ، به‌ این‌ ترتیب‌ وی‌ ، ارتباطات‌ باز كاری‌ را برای‌ درست‌ كردن‌ این‌نمودارها امری‌ حیاتی‌ می‌ شمرد . نمودار ایشی‌ كاوا ابزار سیستماتیك‌ مناسبی‌ برای‌ پیداكردن‌ ،دسته‌ بندی‌ و مستند سازی‌ دلایل‌ تغییرات‌ كیفیت‌ در تولید و سازمان‌ دهی‌ روابط‌ بین‌ آنهاست‌ . سایر فنونی‌ كه‌ ایشی‌ كاوا برآن‌ تاكید دارد ، هفت‌ ابزار كنترل‌ كیفیت‌ است‌ .

هفت‌ ابزار كنترل‌ كیفیت‌ از نظر ایشی‌ كاوا :

1 ـ ورقه‌ جمع‌ آوری‌ داده‌ ها

2 ـ نمودار جریان‌ فرایند

3 ـ نمودار كنترل‌

4 ـ نمودار پارتو

5 ـ نمودار علت‌ و معلول‌

 ـ نمودار هیستوگرام‌

7 ـ نمودار پراكندگی‌

آقای‌ كاآروایشی‌كاوا روشهای‌ دگرگونی‌ در سازمان‌ ها و حركت‌ به‌ سوی‌ مدیریت‌ جامع‌ كیفیت‌ را در موارد ذیل‌خلاصه‌ می‌ كند .

1 - اول‌ كیفیت‌ ، نه‌ سود كوتاه‌ مدت‌

2 - مشتری‌ مداری‌ و نه‌ تولید مداری‌

3 - صاحبان‌ فرایند بعدی‌ كار ، مشتری‌ شماست‌

4 - استفاده‌ از روشهای‌ آماری‌

5 - احترام‌ به‌ شخصیت‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ فلسفه‌ مدیریت‌

6 - تشكیل‌ تیمهای‌ با وظیفه‌ متقابل‌

او اظهار می‌ دارد كه‌ مدیریت‌ عمودی‌ تارهایی‌ ایجاد نموده‌ است‌ كه‌ به‌ خودی‌ خود جز رشته‌ های‌ نخ‌ نیستند و تنها هنگامی‌ كه‌ پودها به‌ آنها اضافه‌ شده‌ و درهم‌ تنیده‌ شوند ، سازمان‌ مستحكم‌ ایجاد میشود . با تشكیل‌ تیم‌های‌ با وظیفه‌ متقابل‌ در میان‌ تارهای‌ عمودی‌ مدیریت‌ ، پودهایی‌ پیدا شده‌ و به‌ تحرك‌ عرضی‌ سازمان‌ كمك‌می‌ كند . آقای‌ ایشی‌ كاوا اظهار می‌ نماید كه‌ كنترل‌ كیفیت‌ با آموزش‌ آغاز می‌ شود و با آموزش‌ پایان‌ می‌ پذیرد .در مدیریت‌ جامع‌ كیفیت‌ باید به‌ همه‌ كاركنان‌ از مدیر عامل‌ گرفته‌ تا كاركنان‌ صف‌ آموزش‌ داده‌ شود . باید نحوة‌نگرش‌ همه‌ كاركنان‌ تغییر یابد . برای‌ انجام‌ این‌ كار می‌ بایست‌ آموزش‌ ها تكرار و تكرار شوند .

آقای‌ ایشی‌ كاوا اعتقاد دارد كه‌ كار یك‌ مدیر میانی‌ در درون‌ سازمان‌ به‌ یك‌ معنا بسیار شبیه‌ به‌ پلیس‌ راهنمایی‌است‌ . او در نقاطی‌ ایستاده‌ كه‌ مسیرهای‌ افقی‌ و عمودی‌ همدیگر را قطع‌ می‌ كنند و باید بعنوان‌ كانال‌ اطلاعاتی‌برای‌ بالایی‌ ها و پایینی‌ ها و نیز كسانی‌ كه‌ در دیگر واحدها مشغول‌ به‌ كارند عمل‌ نمایند .

 از نظر ایشی‌ كاوا كنترل‌ كیفیت‌ فراگیر شركتی‌ به‌ این‌ معنی‌ است‌ كه‌ كیفیت‌ فقط‌ به‌ محصول‌ مربوط‌ نمی‌ شود ،بلكه‌ خدمات‌ بعد از فروش‌ ، كیفیت‌ مدیریت‌ ، كیفیت‌ خود شركت‌ و كیفیت‌ زندگی‌ نیروی‌ انسانی‌ را نیز شامل‌می‌گردد . در نظر ایشی‌ كاوا ارتقای‌ كیفیت‌ به‌ ویژه‌ در مناسبات‌ درون‌ سازمانی‌ بر مشاركت‌ كاركنان‌ در مسئله‌یابی‌ و حل‌ آن‌ تأكید دارد. در این‌ باره‌ وی‌ با استفاده‌ از نمودارهای‌ علت‌ و معلول‌  و به‌ ویژه‌ نمودار استخوان‌ ماهی‌، به‌ دنبال‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر دگرگونی های‌ كیفیتی‌ است‌.

       وی‌ برای‌ ارتقای‌ كیفیت‌ دو ابزار اساسی‌  معرفی‌ می‌كند .

 1 - استاندارد
 2 - كنترل‌ كیفیت‌.

 این‌ دو ابزار محصول‌ اطلاعات‌ علمی‌ و روشهای‌ علمی‌ است‌. وی‌ می‌ گوید " یك‌ تن‌ علاقه‌ ،بدون‌ نتیجه‌ است‌ مگر با یك‌اونس‌ اطلاعات‌ علمی‌ آمیخته‌ شود " ، به‌ عبارت‌ دیگر ایشان‌ برای‌ موفقیت‌ واقعی‌ در امر كیفیت‌ ، داشتن‌اطلاعات‌ علمی‌ ، فنی‌  و تخصصی‌  را اجتناب‌ ناپذیر می‌ داند.

       از نظر ایشی‌ كاوا به‌ منظور دستیابی‌ به‌ كیفیت‌ لازم‌ است 10 اصل‌ ذیل‌ را كه‌ جنبه‌ ها و روشهای‌ دستیابی‌ به‌كیفیت‌ را فراهم‌ می‌ كند رعایت‌ نمود.

1 - بررسی‌ بهبود كیفیت‌ قبل‌ از هر چیز دیگر

2 - تدوین‌ سیاستهای‌ ارتقای‌ كیفیت‌

3 - شناسایی‌ اولویت‌ها در ارتقای‌ كیفیت‌

4 - مشخص‌ كردن‌ رهبری‌ فرایند كیفیت‌

5 - دادن‌ آموزش‌

 - بازنگری‌ فرایند بهبود

7 - مشخص‌ كردن‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ ارشد

8 - طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ چند وظیفه‌ای‌

9 - توجه‌ به‌ این‌ اصل‌ كه‌ ستاده‌ سیستم‌ شما، داده‌ مشتری‌ شماست‌.

10 - رهبری‌ كل‌ فرایند.

او همچنین مفاهیم ارائه شده توسط پیشگامان کیفیت را بسط داده است. به عنوان مثال او چرخه چهار مرحله ای دمنیک را به 6 مرحله گسترش داده است.

1 - تعیین‌ اهداف‌

2 - تعیین‌ راهكارها

3 - درگیر شدن‌ در آموزش‌

4 - برنامه‌ اجرایی‌

5 - ارزیابی‌ اجرا

6 - اقدام‌ مناسب


دنبالک ها: cqi.tbzmed.ac.ir ،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر