تبلیغات
RF2268AM - كاآرو ایشی‌ كاوا : Kaoru Ishikawa
یکشنبه 31 فروردین 1393

كاآرو ایشی‌ كاوا : Kaoru Ishikawa

   نوشته شده توسط: عارف محمدی    نوع مطلب :ا.مدیریت کیفیت وبهره وری ،

 

       ایشی‌ كاوا  در سال 1915 در ژاپن‌ متولد و در سال 1939 از دانشكده‌ مهندسی‌ دانشگاه‌ توكیو فارغ‌ التحصیل‌شد . پروفسور ایشی‌ كاوا طلایه‌ دار نهضت‌ هسته‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ در ژاپن‌ در اوایل‌ دهة 50 است‌ ، این‌نهضت‌ بعدها به‌ غرب‌ صادر شد . او در سخنرانی‌ خود در هزارمین‌ كنوانسیون‌ هسته‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ در ژاپن‌(1981) چگونگی‌ قرار گرفتن‌ خود در این‌ مسیر را اینگونه‌ بیان‌ داشت‌ : ابتدا سعی‌ كردم‌ كارگران‌ وجین‌ كن‌ ،كنترل‌ كیفیت‌ را بفهمند و به‌ آن‌ عمل‌ كنند ، اندیشه‌ من‌ این‌ بود كه‌ تمام‌ كاركنان‌ كارخانه‌ های‌ سراسر كشور را آموزش‌ بدهم‌ ، البته‌ این‌ موضوع‌ كار زیادی‌ می‌ طلبید در نتیجه‌ ، فكر كردم‌ اول‌ سرپرستان‌ یا آن‌ هایی‌ را كه‌مستقیما" با مسئله‌ سرو كار دارند ، آموزش‌ بدهم‌ .

هسته‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ با اهداف‌ و فعالیتهای‌ ذیل‌ بوجود آمده‌اند :

 - مشاركت‌ در ارتقا و توسعه‌
 - احترام‌ به‌ روابط‌ انسانی‌ و ایجاد محیط‌ شاداب‌ برای‌ بوجود آوردن‌ رضایت‌ شغلی‌
 - استفاده‌ از تمام‌ توانایی‌ها و ظرفیتهای‌ كاركنان‌

ایشی‌ كاوا به‌ عنوان‌ پدر حلقه‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ و رهبر جنبش‌ كیفیت‌ ژاپن‌ و تدوین‌ كننده‌ استراتژی‌ كیفیت‌ ژاپن‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در نظر ایشی‌ كاوا به‌ لحاظ‌ حلقه‌ ای‌ بودن‌ كنترل‌ كیفیت‌ ، مفهوم‌ كیفیت‌ در سازمان‌موضوعی‌ سراسری‌  است‌ كه‌ همگان‌ در آن‌ مشاركت‌ دارند.

مفهوم‌ كیفیت‌ سراسری‌ شامل‌ همكاریهای‌ افقی‌ و عمودی‌ است‌. در همكاریهای‌ عمودی‌ موضوع‌ كیفیت‌ به‌روابط‌ درون‌ سازمانی‌ از كاركنان‌ جزء  تا مدیران‌ ارشد را شامل‌ می‌ شود. در همكاریهای‌ افقی‌ روابط‌ و مناسبات‌برون‌ سازمانی‌ مورد نظر ایشی‌ كاوا است‌.

بزرگترین‌ نقش‌ ایشی‌كاوا در امر كیفیت‌ ، ساده‌ كردن‌ فنون‌ آماری‌ برای‌ كنترل‌ كیفیت‌ در صنعت‌ است‌. او درساده‌ ترین‌ سطح‌ فنی‌ ، بر گردآوری‌ اطلاعات‌ و عرضة‌ آنها تأكید داشت‌ و كاربرد نمودار پارتو را برای‌ اولویت‌گذاری‌ آنچه‌ باید بهبود یابد و نمودار ایشی‌ كاوا ( علت‌ و معلول‌ ) را برای‌ تشخیص‌ دلایل‌ ممكن‌ تجویز كرد.ایشی‌ كاوا نمودار علت‌ و معلول‌ را مشابه‌ سایر ابزارهای‌ كیفی‌ ، وسیله‌ ای‌ برای‌ كمك‌ به‌ گروهها یا هسته‌ های‌كنترل‌ كیفیت‌ در نهضت‌ كیفیت‌ می‌ داند ، به‌ این‌ ترتیب‌ وی‌ ، ارتباطات‌ باز كاری‌ را برای‌ درست‌ كردن‌ این‌نمودارها امری‌ حیاتی‌ می‌ شمرد . نمودار ایشی‌ كاوا ابزار سیستماتیك‌ مناسبی‌ برای‌ پیداكردن‌ ،دسته‌ بندی‌ و مستند سازی‌ دلایل‌ تغییرات‌ كیفیت‌ در تولید و سازمان‌ دهی‌ روابط‌ بین‌ آنهاست‌ . سایر فنونی‌ كه‌ ایشی‌ كاوا برآن‌ تاكید دارد ، هفت‌ ابزار كنترل‌ كیفیت‌ است‌ .

هفت‌ ابزار كنترل‌ كیفیت‌ از نظر ایشی‌ كاوا :

1 ـ ورقه‌ جمع‌ آوری‌ داده‌ ها

2 ـ نمودار جریان‌ فرایند

3 ـ نمودار كنترل‌

4 ـ نمودار پارتو

5 ـ نمودار علت‌ و معلول‌

 ـ نمودار هیستوگرام‌

7 ـ نمودار پراكندگی‌

آقای‌ كاآروایشی‌كاوا روشهای‌ دگرگونی‌ در سازمان‌ ها و حركت‌ به‌ سوی‌ مدیریت‌ جامع‌ كیفیت‌ را در موارد ذیل‌خلاصه‌ می‌ كند .

1 - اول‌ كیفیت‌ ، نه‌ سود كوتاه‌ مدت‌

2 - مشتری‌ مداری‌ و نه‌ تولید مداری‌

3 - صاحبان‌ فرایند بعدی‌ كار ، مشتری‌ شماست‌

4 - استفاده‌ از روشهای‌ آماری‌

5 - احترام‌ به‌ شخصیت‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ فلسفه‌ مدیریت‌

6 - تشكیل‌ تیمهای‌ با وظیفه‌ متقابل‌

او اظهار می‌ دارد كه‌ مدیریت‌ عمودی‌ تارهایی‌ ایجاد نموده‌ است‌ كه‌ به‌ خودی‌ خود جز رشته‌ های‌ نخ‌ نیستند و تنها هنگامی‌ كه‌ پودها به‌ آنها اضافه‌ شده‌ و درهم‌ تنیده‌ شوند ، سازمان‌ مستحكم‌ ایجاد میشود . با تشكیل‌ تیم‌های‌ با وظیفه‌ متقابل‌ در میان‌ تارهای‌ عمودی‌ مدیریت‌ ، پودهایی‌ پیدا شده‌ و به‌ تحرك‌ عرضی‌ سازمان‌ كمك‌می‌ كند . آقای‌ ایشی‌ كاوا اظهار می‌ نماید كه‌ كنترل‌ كیفیت‌ با آموزش‌ آغاز می‌ شود و با آموزش‌ پایان‌ می‌ پذیرد .در مدیریت‌ جامع‌ كیفیت‌ باید به‌ همه‌ كاركنان‌ از مدیر عامل‌ گرفته‌ تا كاركنان‌ صف‌ آموزش‌ داده‌ شود . باید نحوة‌نگرش‌ همه‌ كاركنان‌ تغییر یابد . برای‌ انجام‌ این‌ كار می‌ بایست‌ آموزش‌ ها تكرار و تكرار شوند .

آقای‌ ایشی‌ كاوا اعتقاد دارد كه‌ كار یك‌ مدیر میانی‌ در درون‌ سازمان‌ به‌ یك‌ معنا بسیار شبیه‌ به‌ پلیس‌ راهنمایی‌است‌ . او در نقاطی‌ ایستاده‌ كه‌ مسیرهای‌ افقی‌ و عمودی‌ همدیگر را قطع‌ می‌ كنند و باید بعنوان‌ كانال‌ اطلاعاتی‌برای‌ بالایی‌ ها و پایینی‌ ها و نیز كسانی‌ كه‌ در دیگر واحدها مشغول‌ به‌ كارند عمل‌ نمایند .

 از نظر ایشی‌ كاوا كنترل‌ كیفیت‌ فراگیر شركتی‌ به‌ این‌ معنی‌ است‌ كه‌ كیفیت‌ فقط‌ به‌ محصول‌ مربوط‌ نمی‌ شود ،بلكه‌ خدمات‌ بعد از فروش‌ ، كیفیت‌ مدیریت‌ ، كیفیت‌ خود شركت‌ و كیفیت‌ زندگی‌ نیروی‌ انسانی‌ را نیز شامل‌می‌گردد . در نظر ایشی‌ كاوا ارتقای‌ كیفیت‌ به‌ ویژه‌ در مناسبات‌ درون‌ سازمانی‌ بر مشاركت‌ كاركنان‌ در مسئله‌یابی‌ و حل‌ آن‌ تأكید دارد. در این‌ باره‌ وی‌ با استفاده‌ از نمودارهای‌ علت‌ و معلول‌  و به‌ ویژه‌ نمودار استخوان‌ ماهی‌، به‌ دنبال‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر دگرگونی های‌ كیفیتی‌ است‌.

       وی‌ برای‌ ارتقای‌ كیفیت‌ دو ابزار اساسی‌  معرفی‌ می‌كند .

 1 - استاندارد
 2 - كنترل‌ كیفیت‌.

 این‌ دو ابزار محصول‌ اطلاعات‌ علمی‌ و روشهای‌ علمی‌ است‌. وی‌ می‌ گوید " یك‌ تن‌ علاقه‌ ،بدون‌ نتیجه‌ است‌ مگر با یك‌اونس‌ اطلاعات‌ علمی‌ آمیخته‌ شود " ، به‌ عبارت‌ دیگر ایشان‌ برای‌ موفقیت‌ واقعی‌ در امر كیفیت‌ ، داشتن‌اطلاعات‌ علمی‌ ، فنی‌  و تخصصی‌  را اجتناب‌ ناپذیر می‌ داند.

       از نظر ایشی‌ كاوا به‌ منظور دستیابی‌ به‌ كیفیت‌ لازم‌ است 10 اصل‌ ذیل‌ را كه‌ جنبه‌ ها و روشهای‌ دستیابی‌ به‌كیفیت‌ را فراهم‌ می‌ كند رعایت‌ نمود.

1 - بررسی‌ بهبود كیفیت‌ قبل‌ از هر چیز دیگر

2 - تدوین‌ سیاستهای‌ ارتقای‌ كیفیت‌

3 - شناسایی‌ اولویت‌ها در ارتقای‌ كیفیت‌

4 - مشخص‌ كردن‌ رهبری‌ فرایند كیفیت‌

5 - دادن‌ آموزش‌

 - بازنگری‌ فرایند بهبود

7 - مشخص‌ كردن‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ ارشد

8 - طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ چند وظیفه‌ای‌

9 - توجه‌ به‌ این‌ اصل‌ كه‌ ستاده‌ سیستم‌ شما، داده‌ مشتری‌ شماست‌.

10 - رهبری‌ كل‌ فرایند.

او همچنین مفاهیم ارائه شده توسط پیشگامان کیفیت را بسط داده است. به عنوان مثال او چرخه چهار مرحله ای دمنیک را به 6 مرحله گسترش داده است.

1 - تعیین‌ اهداف‌

2 - تعیین‌ راهكارها

3 - درگیر شدن‌ در آموزش‌

4 - برنامه‌ اجرایی‌

5 - ارزیابی‌ اجرا

6 - اقدام‌ مناسب


دنبالک ها: cqi.tbzmed.ac.ir ،

Wilmer
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:43 ق.ظ
I think this is one of the most significant info
for me. And i'm glad reading your article.
But wanna remark on some general things, The
site style is great, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers
Barbra
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:59 ق.ظ
I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog
posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at
last stumbled upon this site. Reading this info So i
am happy to express that I've an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly
what I needed. I most indisputably will make certain to don?t
omit this web site and give it a glance regularly.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 02:30 ق.ظ
This is a topic which is close to my heart... Many thanks! Where are your contact details though?
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:01 ق.ظ
Hello, I enjoy reading all of your article. I wanted
to write a little comment to support you.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 10:47 ب.ظ
You actually make it appear so easy along with your presentation but I in finding this matter
to be actually one thing that I feel I might by no means
understand. It seems too complicated and very extensive for me.
I'm having a look ahead for your next submit, I will attempt to get the cling of it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر