تبلیغات
RF2268AM - كاآرو ایشی‌ كاوا : Kaoru Ishikawa
یکشنبه 31 فروردین 1393

كاآرو ایشی‌ كاوا : Kaoru Ishikawa

   نوشته شده توسط: عارف محمدی    نوع مطلب :ا.مدیریت کیفیت وبهره وری ،

 

       ایشی‌ كاوا  در سال 1915 در ژاپن‌ متولد و در سال 1939 از دانشكده‌ مهندسی‌ دانشگاه‌ توكیو فارغ‌ التحصیل‌شد . پروفسور ایشی‌ كاوا طلایه‌ دار نهضت‌ هسته‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ در ژاپن‌ در اوایل‌ دهة 50 است‌ ، این‌نهضت‌ بعدها به‌ غرب‌ صادر شد . او در سخنرانی‌ خود در هزارمین‌ كنوانسیون‌ هسته‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ در ژاپن‌(1981) چگونگی‌ قرار گرفتن‌ خود در این‌ مسیر را اینگونه‌ بیان‌ داشت‌ : ابتدا سعی‌ كردم‌ كارگران‌ وجین‌ كن‌ ،كنترل‌ كیفیت‌ را بفهمند و به‌ آن‌ عمل‌ كنند ، اندیشه‌ من‌ این‌ بود كه‌ تمام‌ كاركنان‌ كارخانه‌ های‌ سراسر كشور را آموزش‌ بدهم‌ ، البته‌ این‌ موضوع‌ كار زیادی‌ می‌ طلبید در نتیجه‌ ، فكر كردم‌ اول‌ سرپرستان‌ یا آن‌ هایی‌ را كه‌مستقیما" با مسئله‌ سرو كار دارند ، آموزش‌ بدهم‌ .

هسته‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ با اهداف‌ و فعالیتهای‌ ذیل‌ بوجود آمده‌اند :

 - مشاركت‌ در ارتقا و توسعه‌
 - احترام‌ به‌ روابط‌ انسانی‌ و ایجاد محیط‌ شاداب‌ برای‌ بوجود آوردن‌ رضایت‌ شغلی‌
 - استفاده‌ از تمام‌ توانایی‌ها و ظرفیتهای‌ كاركنان‌

ایشی‌ كاوا به‌ عنوان‌ پدر حلقه‌ های‌ كنترل‌ كیفیت‌ و رهبر جنبش‌ كیفیت‌ ژاپن‌ و تدوین‌ كننده‌ استراتژی‌ كیفیت‌ ژاپن‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در نظر ایشی‌ كاوا به‌ لحاظ‌ حلقه‌ ای‌ بودن‌ كنترل‌ كیفیت‌ ، مفهوم‌ كیفیت‌ در سازمان‌موضوعی‌ سراسری‌  است‌ كه‌ همگان‌ در آن‌ مشاركت‌ دارند.

مفهوم‌ كیفیت‌ سراسری‌ شامل‌ همكاریهای‌ افقی‌ و عمودی‌ است‌. در همكاریهای‌ عمودی‌ موضوع‌ كیفیت‌ به‌روابط‌ درون‌ سازمانی‌ از كاركنان‌ جزء  تا مدیران‌ ارشد را شامل‌ می‌ شود. در همكاریهای‌ افقی‌ روابط‌ و مناسبات‌برون‌ سازمانی‌ مورد نظر ایشی‌ كاوا است‌.

بزرگترین‌ نقش‌ ایشی‌كاوا در امر كیفیت‌ ، ساده‌ كردن‌ فنون‌ آماری‌ برای‌ كنترل‌ كیفیت‌ در صنعت‌ است‌. او درساده‌ ترین‌ سطح‌ فنی‌ ، بر گردآوری‌ اطلاعات‌ و عرضة‌ آنها تأكید داشت‌ و كاربرد نمودار پارتو را برای‌ اولویت‌گذاری‌ آنچه‌ باید بهبود یابد و نمودار ایشی‌ كاوا ( علت‌ و معلول‌ ) را برای‌ تشخیص‌ دلایل‌ ممكن‌ تجویز كرد.ایشی‌ كاوا نمودار علت‌ و معلول‌ را مشابه‌ سایر ابزارهای‌ كیفی‌ ، وسیله‌ ای‌ برای‌ كمك‌ به‌ گروهها یا هسته‌ های‌كنترل‌ كیفیت‌ در نهضت‌ كیفیت‌ می‌ داند ، به‌ این‌ ترتیب‌ وی‌ ، ارتباطات‌ باز كاری‌ را برای‌ درست‌ كردن‌ این‌نمودارها امری‌ حیاتی‌ می‌ شمرد . نمودار ایشی‌ كاوا ابزار سیستماتیك‌ مناسبی‌ برای‌ پیداكردن‌ ،دسته‌ بندی‌ و مستند سازی‌ دلایل‌ تغییرات‌ كیفیت‌ در تولید و سازمان‌ دهی‌ روابط‌ بین‌ آنهاست‌ . سایر فنونی‌ كه‌ ایشی‌ كاوا برآن‌ تاكید دارد ، هفت‌ ابزار كنترل‌ كیفیت‌ است‌ .

هفت‌ ابزار كنترل‌ كیفیت‌ از نظر ایشی‌ كاوا :

1 ـ ورقه‌ جمع‌ آوری‌ داده‌ ها

2 ـ نمودار جریان‌ فرایند

3 ـ نمودار كنترل‌

4 ـ نمودار پارتو

5 ـ نمودار علت‌ و معلول‌

 ـ نمودار هیستوگرام‌

7 ـ نمودار پراكندگی‌

آقای‌ كاآروایشی‌كاوا روشهای‌ دگرگونی‌ در سازمان‌ ها و حركت‌ به‌ سوی‌ مدیریت‌ جامع‌ كیفیت‌ را در موارد ذیل‌خلاصه‌ می‌ كند .

1 - اول‌ كیفیت‌ ، نه‌ سود كوتاه‌ مدت‌

2 - مشتری‌ مداری‌ و نه‌ تولید مداری‌

3 - صاحبان‌ فرایند بعدی‌ كار ، مشتری‌ شماست‌

4 - استفاده‌ از روشهای‌ آماری‌

5 - احترام‌ به‌ شخصیت‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ فلسفه‌ مدیریت‌

6 - تشكیل‌ تیمهای‌ با وظیفه‌ متقابل‌

او اظهار می‌ دارد كه‌ مدیریت‌ عمودی‌ تارهایی‌ ایجاد نموده‌ است‌ كه‌ به‌ خودی‌ خود جز رشته‌ های‌ نخ‌ نیستند و تنها هنگامی‌ كه‌ پودها به‌ آنها اضافه‌ شده‌ و درهم‌ تنیده‌ شوند ، سازمان‌ مستحكم‌ ایجاد میشود . با تشكیل‌ تیم‌های‌ با وظیفه‌ متقابل‌ در میان‌ تارهای‌ عمودی‌ مدیریت‌ ، پودهایی‌ پیدا شده‌ و به‌ تحرك‌ عرضی‌ سازمان‌ كمك‌می‌ كند . آقای‌ ایشی‌ كاوا اظهار می‌ نماید كه‌ كنترل‌ كیفیت‌ با آموزش‌ آغاز می‌ شود و با آموزش‌ پایان‌ می‌ پذیرد .در مدیریت‌ جامع‌ كیفیت‌ باید به‌ همه‌ كاركنان‌ از مدیر عامل‌ گرفته‌ تا كاركنان‌ صف‌ آموزش‌ داده‌ شود . باید نحوة‌نگرش‌ همه‌ كاركنان‌ تغییر یابد . برای‌ انجام‌ این‌ كار می‌ بایست‌ آموزش‌ ها تكرار و تكرار شوند .

آقای‌ ایشی‌ كاوا اعتقاد دارد كه‌ كار یك‌ مدیر میانی‌ در درون‌ سازمان‌ به‌ یك‌ معنا بسیار شبیه‌ به‌ پلیس‌ راهنمایی‌است‌ . او در نقاطی‌ ایستاده‌ كه‌ مسیرهای‌ افقی‌ و عمودی‌ همدیگر را قطع‌ می‌ كنند و باید بعنوان‌ كانال‌ اطلاعاتی‌برای‌ بالایی‌ ها و پایینی‌ ها و نیز كسانی‌ كه‌ در دیگر واحدها مشغول‌ به‌ كارند عمل‌ نمایند .

 از نظر ایشی‌ كاوا كنترل‌ كیفیت‌ فراگیر شركتی‌ به‌ این‌ معنی‌ است‌ كه‌ كیفیت‌ فقط‌ به‌ محصول‌ مربوط‌ نمی‌ شود ،بلكه‌ خدمات‌ بعد از فروش‌ ، كیفیت‌ مدیریت‌ ، كیفیت‌ خود شركت‌ و كیفیت‌ زندگی‌ نیروی‌ انسانی‌ را نیز شامل‌می‌گردد . در نظر ایشی‌ كاوا ارتقای‌ كیفیت‌ به‌ ویژه‌ در مناسبات‌ درون‌ سازمانی‌ بر مشاركت‌ كاركنان‌ در مسئله‌یابی‌ و حل‌ آن‌ تأكید دارد. در این‌ باره‌ وی‌ با استفاده‌ از نمودارهای‌ علت‌ و معلول‌  و به‌ ویژه‌ نمودار استخوان‌ ماهی‌، به‌ دنبال‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر دگرگونی های‌ كیفیتی‌ است‌.

       وی‌ برای‌ ارتقای‌ كیفیت‌ دو ابزار اساسی‌  معرفی‌ می‌كند .

 1 - استاندارد
 2 - كنترل‌ كیفیت‌.

 این‌ دو ابزار محصول‌ اطلاعات‌ علمی‌ و روشهای‌ علمی‌ است‌. وی‌ می‌ گوید " یك‌ تن‌ علاقه‌ ،بدون‌ نتیجه‌ است‌ مگر با یك‌اونس‌ اطلاعات‌ علمی‌ آمیخته‌ شود " ، به‌ عبارت‌ دیگر ایشان‌ برای‌ موفقیت‌ واقعی‌ در امر كیفیت‌ ، داشتن‌اطلاعات‌ علمی‌ ، فنی‌  و تخصصی‌  را اجتناب‌ ناپذیر می‌ داند.

       از نظر ایشی‌ كاوا به‌ منظور دستیابی‌ به‌ كیفیت‌ لازم‌ است 10 اصل‌ ذیل‌ را كه‌ جنبه‌ ها و روشهای‌ دستیابی‌ به‌كیفیت‌ را فراهم‌ می‌ كند رعایت‌ نمود.

1 - بررسی‌ بهبود كیفیت‌ قبل‌ از هر چیز دیگر

2 - تدوین‌ سیاستهای‌ ارتقای‌ كیفیت‌

3 - شناسایی‌ اولویت‌ها در ارتقای‌ كیفیت‌

4 - مشخص‌ كردن‌ رهبری‌ فرایند كیفیت‌

5 - دادن‌ آموزش‌

 - بازنگری‌ فرایند بهبود

7 - مشخص‌ كردن‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ ارشد

8 - طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ چند وظیفه‌ای‌

9 - توجه‌ به‌ این‌ اصل‌ كه‌ ستاده‌ سیستم‌ شما، داده‌ مشتری‌ شماست‌.

10 - رهبری‌ كل‌ فرایند.

او همچنین مفاهیم ارائه شده توسط پیشگامان کیفیت را بسط داده است. به عنوان مثال او چرخه چهار مرحله ای دمنیک را به 6 مرحله گسترش داده است.

1 - تعیین‌ اهداف‌

2 - تعیین‌ راهكارها

3 - درگیر شدن‌ در آموزش‌

4 - برنامه‌ اجرایی‌

5 - ارزیابی‌ اجرا

6 - اقدام‌ مناسب


دنبالک ها: cqi.tbzmed.ac.ir ،

http://viabiovit.com/buy-viagra-overnight-shipping.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:45 ق.ظ

You made the point!
buy brand viagra cheap viagra online usa buy pfizer viagra online where can i purchase viagra buy viagra europe buy viagra on line online pharmacy generic viagra viagra online rx generic viagra cheap where can i get sildenafil
babecolate.com/cialis-authentique-suisse.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:16 ق.ظ

Useful posts. Thanks.
cialis bula cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg cut in half when will generic cialis be available india cialis 100mg cost look here cialis cheap canada online cialis cialis generico en mexico cialis cuantos mg hay cialis generico
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:24 ب.ظ

Very good postings. Thanks a lot!
cialis name brand cheap cialis professional from usa cialis taglich cialis 5 mg schweiz buy cialis uk no prescription cuanto cuesta cialis yaho opinioni cialis generico cialis tadalafil cialis side effects dangers order generic cialis online
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:08 ب.ظ

You actually said this really well!
price cialis best cialis generico online cialis online nederland sialis cialis 20 mg effectiveness bulk cialis cialis vs viagra cialis lilly tadalafi the best choice cialis woman tadalafil
Viagra sans ordonnance
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:44 ق.ظ

Wow plenty of great data.
where to buy viagra for women buy viagra tablets online viagra without presc uk generic pharmacy online where can you buy viagra from buy generic viagra paypal how do i get viagra online online viagra order online pharmacy levitra online order for viagra
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:00 ق.ظ

Beneficial knowledge. Regards!
cialis generico in farmacia buy cialis online cheapest cialis online holland comprar cialis navarr cialis pills in singapore calis cialis professional yohimbe tadalafil generic only best offers cialis use only best offers cialis use
آزمون آنلاین آیین نامه
یکشنبه 29 بهمن 1396 11:01 ب.ظ
ممنون خیلی عالی بود
محمود
چهارشنبه 6 دی 1396 12:36 ب.ظ
با تشکر اطلاعات خیلی خوبی بود
Katrin
جمعه 17 آذر 1396 05:48 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this weblog's posts daily along with
a mug of coffee.
آزمون آیین نامه
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:24 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
کاشت مو در تبریز
جمعه 7 مهر 1396 04:04 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
دکتر افشار جراح بینی
چهارشنبه 5 مهر 1396 02:45 ق.ظ
خیلی خوب بود ممنون
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:37 ب.ظ
When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is
added I receive four emails with the same comment. Is there a means you
are able to remove me from that service? Kudos!
randycallicoat.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:13 ب.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this
in future. A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 7 مرداد 1396 08:56 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance.

I must say you've done a great job with this. Additionally, the
blog loads very quick for me on Firefox.
Excellent Blog!
What do eccentric heel drops do?
شنبه 7 مرداد 1396 07:24 ب.ظ
Great work! This is the type of info that should be shared
around the internet. Shame on Google for now not positioning this publish upper!
Come on over and talk over with my web site . Thank you =)
How did the Achilles tendon get it's name?
شنبه 7 مرداد 1396 07:11 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your info, however great topic.
I needs to spend some time studying much more
or working out more. Thank you for magnificent information I used to be in search
of this information for my mission.
What makes you grow taller during puberty?
شنبه 7 مرداد 1396 03:28 ب.ظ
This excellent website definitely has all the info I needed about
this subject and didn't know who to ask.
How much does it cost to lengthen your legs?
شنبه 7 مرداد 1396 11:25 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and
I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back
and aid others like you aided me.
What is the Ilizarov method?
شنبه 7 مرداد 1396 09:38 ق.ظ
This is my first time visit at here and i am genuinely impressed to read
all at alone place.
Wilmer
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:43 ق.ظ
I think this is one of the most significant info
for me. And i'm glad reading your article.
But wanna remark on some general things, The
site style is great, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers
Barbra
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:59 ق.ظ
I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog
posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at
last stumbled upon this site. Reading this info So i
am happy to express that I've an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly
what I needed. I most indisputably will make certain to don?t
omit this web site and give it a glance regularly.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 02:30 ق.ظ
This is a topic which is close to my heart... Many thanks! Where are your contact details though?
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:01 ق.ظ
Hello, I enjoy reading all of your article. I wanted
to write a little comment to support you.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 10:47 ب.ظ
You actually make it appear so easy along with your presentation but I in finding this matter
to be actually one thing that I feel I might by no means
understand. It seems too complicated and very extensive for me.
I'm having a look ahead for your next submit, I will attempt to get the cling of it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر