تبلیغات
RF2268AM - جوزف‌ جوران ‌: Joseph Juran
یکشنبه 31 فروردین 1393

جوزف‌ جوران ‌: Joseph Juran

   نوشته شده توسط: عارف محمدی    نوع مطلب :ا.مدیریت کیفیت وبهره وری ،


وی‌ در سال 1900 در كشور رومانی‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. پس‌ از پایان‌ تحصیلات‌ متوسطه‌ و عالی‌ در شركت‌ بل‌و سپس‌ وسترن‌ الكتریك‌ مشغول‌ بكار شد. در 1951 اولین‌ كتاب‌ خود را با عنوان‌ "راهنمای‌ جامع‌ كنترل‌ كیفیت‌"منتشر كرد كه‌ سبب‌ شهرت‌ جهانی‌ او شد . فصل‌ اول‌ این‌ كتاب‌ اقتصاد كیفیت‌ و در برگیرنده‌ تشبیه‌ معروف‌ او ازهزینة‌ كیفیت‌ ، با تعبیر طلا در معدن‌ است‌ .


جوران‌ نیز همانند دمینگ‌ با كارها و فعالیتهای‌ دكتر شوارت‌ آشنا شد. وی‌ همچنین‌ استاد دانشگاههای‌ نیویورك‌بود. در دهه 70 و بویژه‌ سال 1979 ، وی‌ در زمینه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ كیفیت‌ به‌ انجام‌ مشاوره‌، برگزاری‌سمینارهای‌ آموزشی‌ و تهیه‌ جزوات‌ و منابع‌ آموزشی‌ پرداخت‌. فعالیتهای‌ مذكور در قالب‌ مؤسسه‌ كیفیت‌ جوران‌صورت‌ می‌ گرفت‌ .وی‌ در سخنرانیهای‌ خود بیشتر بر بهبود برنامه‌ ریزی‌ و اهداف‌ سازمانی‌ تأكید می‌ كرد ،مباحث‌ برای‌ مدیران‌ ژاپنی‌ دارای‌ غنای‌ مدیریتی‌ مطلوبی‌ بود . او بارها بر این‌ نكته‌ تأكید كرد كه‌ كنترل‌ كیفیت‌باید جزء لایتجزای‌ مدیریت‌ كیفیت‌ باشد .


در نظر جوران‌ كیفیت‌ با مفهوم‌ " مطابقت‌ با كاربرد " تفسیر و تبیین‌ می‌ شود. بدین‌ معنی‌ كه‌ استفاده‌ كننده‌ از كالا یا خدمت‌ بایستی‌  بتواند نیاز یا خواست‌ خود را از كالا یا خدمت‌ برآورد سازد .


جوران‌ معتقد است‌ كه‌ مدیریت‌ مسئول 80 درصد مشكلات‌ كیفیت‌ بوده‌ و برای‌ همین‌ نقص‌ صفر را كافی‌ نمی‌داند و می‌ گوید كه‌ این‌ نظریه‌ بر اساس‌ این‌ است‌ كه‌ مشكلات‌ از بی‌ احتیاطی‌ كاركنان‌ و بی‌ انگیزگی‌ آنها ایجاد می‌ گردد . وی‌ معتقد است‌ كه‌ آموزش‌ دراز مدت‌ و مستمر برای‌ ارتقای‌ كیفیت‌ باید از مدیران‌ ارشد شروع‌ گردد وبر این‌ باور است‌ كه‌ این‌ امر مدیران‌ را تحریك‌ می‌ كند ، زیرا باور مدیران‌ این‌ است‌ كه‌ آنها نیازهای‌ اجرایی‌ رامی‌ دانند و آموزش‌ را مختص‌ كاركنان‌ و ناظرین‌ و مهندسین‌ می‌دانند . او كیفیت‌ را تصادفی‌ نمی‌ داند و معتقد است‌ كه‌ برای‌ كیفیت‌ باید برنامه‌ ریزی‌ گردد دكتر جوران‌ اندیشه‌ تثلیث‌ كیفیت‌ را بنیان گذاری‌ كرد كه‌ عبارت‌ است‌ از برنامه‌ ریزی‌ كیفیت‌ ، بهبود كیفیت‌ و كنترل‌ كیفیت‌ . توجه‌ به‌ این‌  سه‌ اصل‌ ، ایشان‌ را به‌ ارائه‌ نقشه‌ جاده‌ های‌ برنامه‌ ریزی‌ كیفیت‌ می‌رساند .


شكل‌ 1 ـ مدیریت‌ كیفیت‌ از دیدگاه‌ جوران‌


                                                                                                                                                        كنترل‌ كیفیت


برنامه‌ ریزی‌ كیفیت‌


نوسان‌ خاص ‌(حل‌ مشكل‌)


منطقة‌ تازه‌ كنترل‌ كیفیت


ارتقای كیفیت


ایشان‌ عناصر كلیدی‌ برنامه‌ ریزی‌ كیفیت‌ را به‌ شرح‌ ذیل‌ بیان‌ نموده‌ است‌ .


برنامه‌ ریزی‌ كیفیت‌ :


1 - مشتریان‌ را مشخص‌ كنید.


2 - نیازهای‌ مشتریان‌ را مشخص‌ كنید.


3 - نیازهای‌ آنان‌ را به‌ زبان‌ قابل‌ فهمی‌ ترجمه‌ كنید.


4 - محصولی‌ را طراحی‌ و تولید كنید كه‌ پاسخ‌ گوی‌ این‌ نیازها باشد.


5 - ویژگیهای‌ محصول‌ را مشخص‌ تر كنید تا نیازهای‌ خود و مشتریان‌ را برآورده‌ سازد.


بهبود كیفیت‌ :


6 - فرایندی‌ را كه‌ بتواند محصول‌ مورد نظر را تولید كند ، طراحی‌ نمایید .


7 - فرایند را بهینه‌ كنید.


كنترل‌ كیفیت‌ :


8 - اثبات‌ كنید تحت‌ شرایط‌ عملیاتی‌ ، فرایند قابلیت‌ تولید محصول‌ دارد .


9 - فرایند را به‌ عملیات‌ تبدیل‌ كنید .


وی‌ بر این‌ اعتقاد بود كه‌ در هر سازمانی‌ بنا به‌ سلسله‌ مراتب‌ سازمانی‌ سه‌ نوع‌ زبان‌  متفاوت‌ وجود دارد.


         1 - زبان‌ مختص‌ مدیریت‌ ارشد ، كه‌ همه‌ چیز را از زاویه‌ مالی‌ بررسی‌ می‌ كند.


(speaks dollars)


         2 - زبان‌ مختص‌ مدیریت‌ میانی‌ ، كه‌ مسائل‌ را از دیدگاه‌ اجرائی‌ و مالی‌ بررسی‌ می‌ كند.


(speaks things and dollars


         3 - زبان‌ مختص‌ مدیریت‌ پائینی‌ ، كه‌ مسائل‌ را صرفا"  از دید اجرائی‌ بررسی‌ می‌ كند.


(speaks things)


         از آنجائیكه‌ در دیدگاه‌ وی‌ نیز كیفیت‌ گرائی‌ ، معیار دگرگون‌ سازی‌ رفتار مدیران‌ بعنوان‌ سنگ‌ بنای‌ تغییر در لایه‌ های‌ سازمان‌ می‌ باشد ، لذا با استفاده‌ از روشهای‌ كنترل‌ فوق‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آنها می‌ توان‌ زمینه‌ های‌نیازمند به‌ بهبود را شناسائی‌ و به‌ ایجاد تغییر و اصلاح‌ امور كمك‌ كرد. برای‌ انجام‌ این‌ عمل‌ جوران‌ نمودار هزینه‌كیفیت‌ را پیشنهاد می‌ كند كه‌ با زبان‌ پول‌ با مدیران‌ سخن‌ می‌ گوید.


         نمودار هزینه‌ كیفیت‌ جوران‌ نشان‌ می‌ دهد كه‌ نه‌ تنها مدیران‌ نسبت‌ به‌ هزینه‌ محصولات‌ خراب‌ آگاه‌می‌گردند ، بلكه‌ هدفهای‌ برنامه‌ كیفیت‌ را نیز تبیین‌ می‌ كنند ، بدین‌ معنی‌ كه‌ اقدامهای‌ بهبود كیفیت‌ تا زمانی‌ادامه‌ می‌ یابد كه‌ بازگشت‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ وجود نداشته‌ باشد .


دكتر جوران‌ یك‌ رویكرد ده‌ ماده‌ای‌ به‌ كیفیت‌ دارد :


1 - ایجاد آگاهی‌ نسبت‌ به‌ ضرورت‌ بهبود و فرصت‌ لازم‌ جهت‌ تحقق‌ آن‌


2 - تعیین‌ و تعریف‌ اهداف‌


3 - ضرورت‌ انجام‌ سازماندهی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ با


         ` تشكیل‌ شورا


   ` طرح‌ مشكلات‌


         ` تعریف‌ طرحهای‌ بهبود


         ` تعیین‌ تیم‌ های‌ بهبود


         ` تعیین‌ اعضای‌ تیمها و تعریف‌ وظایف‌


4 - فراهم‌ كردن‌ امكانات‌  آموزش‌


5 - اجرای‌ طرحهای‌ حل‌ مشكل‌


 6- گزارش‌ پیشرفت‌ كار


7 - قدردانی‌ از مجریان‌ طرحهای‌ حل‌ مشكل‌


8 - اعلام‌ نتایج‌ به‌ همگان‌


9 - نگهداری‌ كارنامه‌ نتایج‌


10 ـ تلقی‌ برنامه‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از نظام‌ عادی‌ و فرایند كاری‌ سالانه‌


جوران‌ این‌ واقعیت‌ را دریافت‌ كه‌ حركت‌ گسترده‌ به‌ سوی‌ كسب‌ آگاهی‌ در رابطه‌ با كیفیت ،که به بحران کیفی دهه 80 منجر شد، ناشی از شکست در تغییر رفتار سازمانی به سمت‌ كیفیت‌ بوده‌ است‌ . یعنی‌ با آن‌ كه‌ آگاهی‌نسبت‌ به‌ كیفیت‌ بروز كرد ، ولی‌ كمتر به انجام‌ دادن‌ درست‌ كارها از اول‌ منتهی‌ شد . دكتر جوران‌ این‌ شكست‌ را ناشی‌ از مبارزه‌‌ ای‌ فاقد برنامه‌ ریزی‌ و محتوا می‌ داند . به‌ گفتة‌ او " دستورالعمل‌ اقدام‌ باید دارای‌ 90درصد محتوا و اساس‌ ، و 10 درصد پند و اندرز باشد نه‌ بر عكس‌ ". قاعده‌ بندی‌ او برای‌ نیل به‌ اهداف‌ ، در یك‌ مبارزه‌ كیفی‌عبارت‌ است‌ از :


1 - اهداف‌ را از قبل‌ مشخص‌ كنید


2 - برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ برنامه‌ ریزی‌ كنید


3 - برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ ، مسئولیت‌ ها را به‌ روشنی‌ تفویض‌ كنید

4 - بر اساس‌ نتایج‌ حاصله‌ ، پاداش‌ بدهید


برچسب ها: جوزف‌ جوران ،

دنبالک ها: cqi.tbzmed.ac.ir ،

plaza.rakuten.co.jp
چهارشنبه 3 خرداد 1396 06:40 ب.ظ
Thanks , I've recently been looking for information approximately this topic for
a while and yours is the greatest I've discovered till now.
But, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر